גולן טלקום והוט טלקום – הדומה והשונה

כותב: עו"ד אבי רימון
פורסם ב: קטגוריה עו"ד
בתאריך: 08.09.2016

משרד התקשורת הוציא במהלך אוגוסט הודעות שונות ביחס לאי מימוש של ההתחייבויות המקוריות לפריסת תשתיות תקשורת מצידן של: גולן טלקום והוט טלקום.

לעניין גולן, נמסר, כי משרד התקשורת החליט לחלט חלק מהערבות הבנקאית שגולן הפקידה במשרד התקשורת בסך של 31 מיליוני ₪.

לעניין הוט טלקום, (מפעילת התשתית הקווית של קבוצת הוט, נא לא להתבלבל עם הוט מובייל שהיא הזרוע הסלולארית), נמסר, כי נדחתה בשנה חובתה לקיום פריסה אוניברסאלית של הרשת הקווית שלה, קרי הגעה לעוד 8% מהאוכלוסייה, על מנת להשלים פריסה של 100% מבתי האב בישראל. בנוסף לכך, הודיע משרד התקשורת שהוט מערכות תקשורת, חב' האם, העוסקת הטלוויזיה רב ערוצית, תספק את שידוריה במבחר זהה על גבי רשת רגילה, קרי רשת האינטרנט של בזק, לאותם בתי אב שהתשתית הקווית של הוט איננה מגיעה אליהם – דבר שיחייב את הוט לשאת בעלויות כלפי בזק ביחס להעברת ה- Data.

גולן, בהודעתה לעיתונות בעקבות הודעת החילוט, התרעמה, על כן, שהיא זוכה ליחס מפלה לעומת הוט, שלא הוטלו עליה סנקציות. 

האם כך?

אמנם בשני המקרים מדובר בחברות תקשורת שלא עמדו בדרישות הפריסה המקוריות, שהוצבו להן על ידי הממשל, שהיוו יסוד להענקת הרישיונות לחברות, אולם ישנם הבדלים מהותיים בין שני המקרים שיכולים להצדיק מבחינת משרד התקשורת את היחס השונה:

הוט עמדה במרבית דרישות הפריסה, אולם גולן פרקה את רשת התקשורת שלה ולא עמדה בליבת ההתחייבויות שלה.משתממת

הוט מספקת את שירותיה באמצעות הרשת שהיא הקימה, בעוד גולן טלקום מספקת את השירותים שלה באמצעות הרשת של סלקום, תוך שהיא נהנית מתנאים רגולטוריים משופרים, שהוענקו לה בשל התחייבותה לפרוש את הרשת.

ההפרה מצד של גולן יצרה חוסר איזון כלכלי בשוק התקשורת אל מול מתחריה, ויש לה השפעות רוחב משמעותיות על כלל השוק בעוד שלהפרה של הוט אין השפעה כה עמוקה.

משרד התקשורת לאורך השנים לא אכף בצורה נמרצת, לשון המעטה, את חובות פריסת התשתית, והפרת הוט היתה בעבר נרחבת יותר. הנסיבות השוררות היום מחייבות אכיפה קפדנית בתחום זה בעיקר לנוכח העובדה שהמדינה פועלת להסרת חסמים עבור מפעילים חדשים, הכרוכה פעמים רבות בפגיעה במפעילים הקיימים. אם נוצר מצב שהמפעילים הקיימים נפגעים, אך התוצאה המקווה של הקמת תשתית נוספת לא מתממשת, אנו יוצאים קירחים מכאן ומכאן, והמשק יוצא נפסד.

תגובות