גולן טלקום – מורה נבוכים

כותב: עו"ד אבי רימון
פורסם ב: קטגוריה סלולרי
בתאריך: 30.08.2015

בעיתונות הכלכלית מופיעות בחודשים האחרונים כתבות רבות לעניין חילוקי דעות בין גולן טלקום לבין משרד התקשורת. במסגרת זו גולן הודיעה כי היא שוקלת אפשרויות מיזוג ורכישה.

מהו הרקע לדברים?

גולן זכתה בשנת 2011, יחד עם הוט מובייל (מירס תקשורת, כשמה אז), בתדרים לצרכיי דור 3 וברישיון סלולארי. הרישיון חייב את גולן להקים רשת של אתרי שידור כלל ארצית, שמחייבת מן הסתם, השקעה של מאות רבות של מיליוני שקלים. הרישיון קבע אבני דרך להיקף הכיסוי של רשת גולן. מכוח הזכייה במכרז התאפשר לגולן, על פי תיקון מיוחד בחוק התקשורת, להינות מנדידה פנים ארצית, שפירושה, קבלת שירותי כיסוי סלולארי מחברות הסלולאר הוותיקות במחיר מפוקח – זאת להבדיל מהמפעילים הווירטואליים, שלא זכו להגנה משמעותית בסוגיית המחיר בעניין רכש השירותים מהמפעילים הוותיקים.

בשנים שלאחר הזכייה הפעילו מספר מפעילים לחצים על משרד התקשורת על מנת שיאפשר שיתוף רשתות, כלומר, שרשת אתרי השידור תהא משותפת למספר מפעילים במקום שכל מפעיל יפעיל רשת נפרדת. אחר כך, הרעיון שוכלל לכך שגם התדרים יהיו משותפים.

משרד התקשורת, במאי 2014, הודיע במסמך מדיניות שבאופן עקרוני הוא יאפשר להוט ולגולן לקיים רשת משותפת בתחום הדור ה- 3 וה- 4 עם חברה ותיקה בכפוף לכך שיוכח, כי הדבר נדרש לשם המשך קיומן כמפעילות, וככל שההשקעות שלהם ברשת דור 4 המשותפת יהיו שוות ערך להשקעה ברשת דור 3. המשרד ציין במסמך זה, כי הוא יוצא מתוך הנחה שלרשתות אלו יש רשת דור 3 חלקית, וכי כל שיתוף מחוייב באישורו הפרטני.

בהתאם לפירסומים, גולן, על דעת עצמה החל ממועד פירסום מדיניותו של משרד התקשורת החלה לפרק את רשת האתרים שלה, למרות שעל פי רישיונה באותו פרק זמן, היא היתה מחוייבת לקיים רשת שתכסה לפחות 20% מהאוכלוסייה, ובינואר 2016, עליה להגיע לכדי כיסוי של 40% לפחות מהאוכלוסיה. גולן מאז הסתמכה אך ורק על הרשת של סלקום, עימה היה לה הסכם נדידה פנים ארצית. על פני הדברים, מדובר, לכאורה, בהפרה חמורה של רישיון גולן.

בינתיים התנהל מכרז לתדרי דור 4 שבמסגרתו זכתה גולן ברצועת תדרים. מכרז זה חייב את מי שרוצה לקיים רשת משותפת בדור 4 לשאת במחצית מההשקעה בציוד האלקטרוני של הרשת ("ציוד אקטיבי"), וכן לשאת בהוצאות התפעול.

גולן וסלקום הגיעו לכדי הסכמה בעניין רשת "משותפת" בתחום הדור 3 ו -4, שלפי הידיעות בעיתונות, איננה כוללת מרכיב של השקעה מצידה של גולן באתרים כלשהם, אלא רק תשלום בגין הוצאות שוטפות, באופן שדומה כלכלית להסכם הנדידה הפנים ארצית הקיים בין החברות.

משרד התקשורת הודיע לגולן ולסלקום, כי לא יאשר את ההסכם הנדון בינהן, הואיל והוא אינו תואם למסמך המדיניות שלה ולהוראות הנובעות ממכרז תדרי דור 4. המשרד מצפה, כי גולן תבצע השקעה מהותית ברשת האתרים המשותפת – דבר שגולן נמנעת ממנו, ככל הנראה, משום שאין הדבר עולה כלכלית בקנה אחד עם מדיניות המחירים הזולה שלה.

גולן באופן זה איננה יכולה לממש את זכייתה בתדרי דור 4, והיא עלולה להמצא במצב שבו ישללו את רישיונה ו/או יוטלו עליה עיצומים כספיים כבדים. אם משרד התקשורת יעמוד על דעתו, וגולן לא תאות לעמוד במתחייב, אזי צפוי שינוי במעמדה הרגולטורי של החברה.

 

תגובות