גולן יוצאת לדרך חדשה?

כותב: עו"ד אבי רימון
פורסם ב: קטגוריה עו"ד
בתאריך: 23.01.2017

בתחילת החודש נחתם הסכם לרכישת הון המניות של גולן טלקום על ידי אלקטרה מוצרי צריכה, תמורת סך של 350 מיליון ש"ח.

במקביל נחתמה עסקה בין אלקטרה מוצרי צריכה עבור גולן, לבין סלקום לשם מימוש שיתוף רשתות בין גולן לסלקום – הסכם למשך 10 שנים שבמהלכן תשלם גולן כ- 210 מיליון ש"ח מידי שנה (משרדנו ייצג את אלקטרה בעסקה זו).

כל העסקות טעונות אישור הממונה על ההגבלים העסקיים ומשרד התקשורת. על אף שהעסקות הקודמות לרכישת גולן לא אושרו – רוב הסיכויים כי העסקות החדשות תאושרנה.

עסקות אלו אמורות להוביל ליציבות מסוימת בענף הרט"ן וכתוצאה מכך גם בשוק התקשורת כולו לאחר כארבע שנים שבהן גולן והוט מובייל גרמו לירידות מחירים מעבר למחיר הריאלי, כאשר גולן, בחלק מהתקופה, מפרה את ההתחייבויות ברישיונה להשקעה בתשתית ולקיום רשת אתרים – הפרות שסייעו לה כלכלית בצורה מהותית.

ההסכם החדש עם סלקום מטיל על גולן לשלם עשרות מיליוני ש"ח יותר מידי שנה בהשוואה לסכומים ששולמו בפועל על ידי גולן לסלקום בשנתיים האחרונות. התחייבות זו איננה יכולה להשתלב עם הנהגת מחירים בלתי ריאליים, כפי שהיה עד כה.

מי שנהנית ממרחב תמרון רב יותר, היא הוט מובייל, אשר, למרות הפסדיה העקביים, ממשיכה עם מדיניות מחירים נמוכה לנוכח הגב הכלכלי המוענק לה מאת קבוצת הוט. כמו כן, יתכן שרמת הריווחיות הנמוכה, אם בכלל, בענף הרט"ו אינה בראש מעייניה של הוט, שכן הדבר מקשה על סלקום ופרטנר לפתח תחרות אפקטיבית כנגדה בתחום הטלוויזיה הרב ערוצית.

תגובות