המחוזי בת"א לא אפשר לתבוע את אמזון בישראל

כותב: עו"ד אבי רימון
פורסם ב: קטגוריה תחום השיפוט
בתאריך: 15.04.2015

פרמייר ים המלח היא יצרנית ומשווקת מוצרי קוסמטיקה. חברה זו חשה עצמה נפגעת בשל שיווק מוצריה באמצעות אתר אמאזון, ללא הרשאה מצידה, ולכן ביקשה צו, מאת בית המשפט המחוזי בת"א, המונע מאת אמאזון מלפרסם ולשווק את מוצריה באתר הסחר שלה.

לשם כך, נקטה היצרנית בהליך פרוצדורלי בהתאם לתקנה 500 לתקנות סדר הדין האזרחי על מנת להמציא את התביעה לגורם המצוי מחוץ לתחום השיפוט של בתי המשפט בישראל. במסגרת הליך זה, על מבקש ההמצאה להוכיח מספר תנאים.

אחד מהם הוא קיומה של עילת תביעה טובה – בית המשפט סבר, שבמקרה הנדון, יש לבסס היטב את עילת התביעה על מנת למנוע רדיפה אחר כיס עמוק של חברות ענק זרות, הפועלות בתחום האינטרנט אף בישראל. לאור רף גבוה זה, קבע בית המשפט, כי לא הוצגה עילה מספקת לשם בירורה מול אמזון דווקא בישראל. כמו כן, לדעת בית המשפט, זירת השיווק של המוצרים הנדונים אינה ישראל, שכן אין טעם לקנות מישראל מוצרים ישראליים באמצעות אמזון, וכי למעשה מדובר בסכסוך ביחס לפעילות מסחרית בחו"ל.  לכן סבר בית המשפט, כי הזיקה בין הסכסוך לבין ישראל הינה נמוכה, ומכאן שישראל אינה הפורום הנאות לבירור הסכסוך הנדון.

פסיקה זו משקפת גישה המבקשת להקל על פעילותם בישראל של תאגידי הענק של עולם האינטרנט, וממנה עולה, כי עצם זמינותו של אתר אמזון לגולש הישראלי בישראל ואפשרות הקנייה ממנו מישראל, לא היוו גורם רב משמעות בעיני בית המשפט. מה שעמד לנגד עיניו הייתה הסתברות השימוש באתר בישראל לצורך רכישת המוצרים הספציפים שנדונו בהליך.

(תא (ת"א) 30008-10-13)

תגובות