חובות פרסום באינטרנט על משלוחים לישראל

כותב: עו"ד אבי רימון
פורסם ב: קטגוריה משלוח
בתאריך: 30.10.2015

 נכנסו לתוקף תקנות הגנת הצרכן (גילוי פרט מהותי לגבי שירות משלוח טובין). התקנות מחייבות חברות שמקצוען הוא שילוח מוצרים לישראל לגלות באתר האינטרנט שלהן בנוסף למחיר אלו אגרות ומיסים חלים על המשלוח.

במקור הייתה כוונה שיפורט שיעור המיסים, החל על המשלוח, אך בשל התנגדות המשלחים הדרישה מותנה.

התקנות אינן יוצרות שינוי מהותי, שכן רוב השילוחים אינם מוזמנים מאת המשלחים ישירות, אלא דרך אתרי הסחר האלקטרוני.

תגובות