חוק ההסדרים 2 : שימוש בדאקטים של בזק וניסיון לנטרול הרשויות המקומיות

כותב: עו"ד אבי רימון
פורסם ב: קטגוריה חוק
בתאריך: 08.09.2016

התזכיר מבקש לבצע שני שינויים מהותיים בתחום הקמת תשתיות קוויות בישראל, ככל הנראה, בעקבות הפקת לקחים מפעילותה של IBC והקשיים בישום השוק הסיטונאי של משרד התקשורת.

השינוי הראשון – נוגע לחובה של כל בעל רישיון לשירותים נייחים לאפשר לבעל רישיון אחר לשירותים נייחים לעשות שימוש בתשתית הפאסיבית שלו. הכוונה בעיקר לשימוש באותם אמצעים שבתוכם משחילים את קווי התקשורת. הסדר דומה יוסד על ידי משרד התקשורת בתקנות שהותקנו במסגרת רפורמת "השוק הסיטונאי", אך בענייננו מדובר במסלול יעיל יותר, שיוכל לעקוף את ההסדרים הקשים ליישום במסגרת השוק הסיטונאי. הצלחת העניין תלויה ביכולת לקבוע ולכפות מחיר אטרקטיבי בעבור השימוש. מטרת היוזמה היא לצור נתיב יעיל לשימוש בתעלות שחפרה בזק לצרכי העברת סיבים אופטיים על ידי מתחריה. כיום אין מתחרים אפקטיבים לבזק בתחום הנדון.

שינוי שני – יוזמה מועילה בתזכיר הינה הכוונה לפטור ביצוען של עבודות להנחת תשתית תקשורת קווית מהצורך לקבל אישור בוועדה המקומית לתכנון ובנייה, שבמקרים רבים מערימה קשיים בלתי ענייניים על אישורן מטעמים צרים ומקומיים, ולהעביר את הסמכות הנדונה לוועדה המחוזית לתכנון ובנייה, שלרוב התייחסותה לביצוע פעולות תשתית היא יותר ממלכתית.

תגובות