חוק השידור הציבורי – על מה המהומה?

כותב: עו"ד אבי רימון
פורסם ב: קטגוריה עו"ד
בתאריך: 02.08.2016

חוק השידור הציבורי שנחקק בסוף שנת 2014, מקים תאגיד שידור, שיחליף את רשות השידור הישראלית הכושלת. הכוונה הייתה לצור גוף שיפעל במתכונת הדומה לזו של חברה ממשלתית ויהיה בלתי תלוי פוליטית. כך מונתה לתאגיד מועצה שהיא מעין דירקטוריון, אשר מינתה את הנהלת התאגיד ומפקחת עליה. המועצה עצמה נבחרה על ידי ועדת איתור מקצועית בראשות שופט בדימוס.

יוצא, אפוא, שנבחרו לתאגיד חברי מועצה והנהלה מקצועיים שלא על בסיס פוליטי – דבר שמבטיח את עצמאות הגוף החדש – ולכן התאגיד דומה בהרכב אנשיו לגופים משדרים בכירים אחרים כמו: גל"צ, רשת ב' והערוצים המסחריים הראשיים בטלוויזיה.

הערוץ אמור היה להתחיל לשדר באפריל 2015. מאז המועד נדחה מעת לעת לנוכח אי מוכנות התאגיד, וכעת עומד על 30 לספטמבר 2016.

התאגיד החל קורם עור וגידים וגייס עובדים רבים, אך משרד התקשורת סובר גם היום, כי התאגיד אינו מוכן כראוי לספטמבר הקרוב, ולכן ביקש שתקבע ארכה בחוק בת 6 חודשים לתחילת הפעילות. בינתיים, ראש הממשלה ושר התקשורת יחד עם מנכ"ל המשרד הגיעו לכדי הסכמה עם יו"ר ההסתדרות, כי הפעלת התאגיד תדחה לתחילת 2018!

הדבר עורר מהומה ראשונה רבתי, ולאחר שהסתברו העלויות האדירות של הדחייה המשודרגת, שכוללות מימון הן של התאגיד והן של רשות השידור, החליטה הממשלה אתמול לדחות את תחילת הפעלת התאגיד בשישה חודשים בלבד, כאשר נקבעה פרוצדורה להקדמת תחילת השידורים לינואר במקרה שהתאגיד יהיה מוכן לפני כן. המהלך כולו מחייב תיקון חקיקה בכנסת.

במקביל הודיע יו"ר הקואליציה, ח"כ דוד ביטן, שיקדם חוק לביטול התאגיד ולהשארת רשות השידור על  מכונה. לכאורה, מהלך מפתיע, משום שממשלת נתניהו הקודמת העבירה את חוק השידור הציבורי בהובלת השר התקשורת דאז, גלעד ארדן.

יותר מפתיע הוא, שהצעת החוק לביטול חוק השידור הציבורי והשארת המצב הנוכחי על כנו, הוגשה במהלך השנה האחרונה על ידי סיעת מרצ. הצעת חוק זו נדחתה רק במרץ 2016 ברוב קולות הקואליציה עליהם נמנה ח"כ דוד ביטן!

מה השתנה במהלך החודשים האחרונים?

האקלים הציבורי הישראלי משתנה במהירות לנגד עינינו, ולא לטובה, ואופיו העתידי של התאגיד הציבורי לנוכח כתביו מסתמן ככלי תקשורת עצמאי ונשכני.

תגובות