ישמר המעביד – התקנת מצלמת מעקב במקום עבודה

כותב: עו"ד אבי רימון
פורסם ב: קטגוריה עורך דין דיני הגנת הפרטיות
בתאריך: 15.02.2018

הרשות להגנת הפרטיות פרסמה הנחיות מפורטות לעניין השימוש במצלמות במקומות העבודה.

בהתאם להנחיות, הצבת מצלמות במקום העבודה צריכה להיות כרוכה ביידוע העובדים והצילום עצמו צריך להיות מידתי ביחס ללגיטימיות של תכלית הצילום. הרשות קוראת ליצירת מדיניות גלויה ושקופה במקום העבודה, העומדת בהנחיותיה אלה.

הסכמת העובד, כי יצולם ללא ידיעתו במקומות אלו, אין בה, לדעת הרשות, משום משקל מספק. ההנחיות מחמירות בכל הנוגע לצילום בסתר. בהתאם להנחיות, סביבת העבודה של העובד לעתים רבות נחשבת כרשות היחיד, ולכן צילום בסתר של עמדת עבודה משרדית שאינה נגישה לציבור יהיה מותר רק אם תתקיים הצדקה לגיטימית משמעותית. לדעת הרשות, צילום בסתר לצרכיי בחינת עמידה בזמני הפסקות או בטלנות מצד העובד, לרוב לא תחשב כמצדיקה צילום של קבע, מאחר שיש אמצעים פחות פוגעניים כדי לבדוק נתונים אלו. ישנן סביבות עבודה, אשר מצדיקות, לדעת הרשות, מעקב מצולם, למשל בפס ייצור או מקום שבו יש סחורה יקרה או מערכות רגישות אחרות.

אזורים ציבוריים נחשבים בהתאם להנחיות כיותר כלגיטימיים לצילום בסתר, למשל במקומות שבהם ישנה קבלת קהל, מסדרונות, מבואות כניסה וכיוב' מקומות שאינם יכולים להחשב כרשות היחיד.

תגובות