כתובת IP דינמית יכולה להחשב כמידע אישי מזהה

כותב: עו"ד אבי רימון
פורסם ב: קטגוריה IP
בתאריך: 16.11.2016

כתובת IP דינמית היא כתובת המוקצית על ידי ספק הגישה לאינטרנט למשתמש בכל כניסה שלו לרשת האינטרנט. כתובת זו משתנה בכל מקרה שהמשתמש יוצא ונכנס שוב לרשת, זאת להבדיל מכתובת IP קבועה המוקצית למשתמש שאינה משתנה מדי כניסה לרשת.

ביהמ"ש של האיחוד האירופי קבע, כי גם כתובת דינמית יכולה להיות מוגדרת כמידע אישי מזהה מהזווית של הספק, משום שהספק, במקרים מסוימים, (בעיקר מטעמי בטחון מערכותיו), יכול, על פי החוק (במקרה זה, הגרמני), לפנות לרשויות אכיפה ממשלתיות מסוימות ולקבל מידע שבעזרתו, הוא יוכל לבצע הצלבה בין שם הגולש לכתובת ה- IP. לקביעה זו של בית המשפט כי על ספק האינטרנט להתייחס למידע זה כמידע מזהה  יש משמעות רבה מאד, מכיוון שבזאת מחויב הספק לנהל מידע זה במיוחד בכל הקשור לאגירת המידע ומחיקתו על פי מערכת הכללים הענפה והסבוכה של האיחוד, המקנה זכויות רבות לפרט שהמידע מזהה אותו ומטילה חובות רבות על בעל המאגר. זו פסיקה בעלת אופי קיצוני לטעמי, משום שיכולות ההצלבה היא פונקציה של הליך לא שגרתי מול רשויות אכיפה ממשלתיות, ואינן דבר המתבצע במהלך ההתנהלות הרגילה והמקובלת של מפעיל, והמפעיל יתקשה למלא אחר חובותיו ממילא, מאחר שהמידע נותר אנונימי ב- 99.999% מהזמן ומההיקף.

תגובות