ג'ורג' קלוני מגיע לעליון

כותב: סופר יוסר
בתאריך: 22.05.2016


באחד הגיליונות הקודמים דיווחנו על תביעתה של נסטלה למנוע שימוש בכפיל של ג'ורג' קלוני במסגרת פרסומת למוצר מתחרה בתחום האספרסו בשל העובדה כי ג'ורג' קלוני האמיתי הוא כוכב פירסומותיה של נסטלה בתחום זה. התביעה נדחתה בבית המשפט המחוזי, ומסתבר, כי נסטלה הגישה בקשת רשות ערעור על פסק הדין לבית המשפט העליון.

בית המשפט העליון קבע, כי לא הוכח, כי נפגע באופן משמעותי המוניטין של נסטלה, או כי יש בנדון פוטנציאל נזק למרות שנסטלה הראתה, כי מספר צרכנים הוטעו לחשוב, כי הפרסומת המתחרה היא פרסומת של נסטלה. בית המשפט סבר, כי יש להגן בעניין על חופש הביטוי המסחרי של המתחרה. עינינו הרואות, כי בית המשפט העליון בחר להתמקד באיזון בין האינטרסים המתנגשים בעוד בית המשפט המחוזי הקדיש את עיקר פסק דינו להראות, כי אין לנסטלה במקרה הנ"ל זכויות מוגנות.

תגובות