הצעות חוק חדשות: מוקד טלפוני אחיד והזכות להשכח

כותב: עו"ד אבי רימון
בתאריך: 14.12.2015

  •  חברי הכנסת גפני ומקלב הגישו הצעת חוק פרטית לשם הקמת מוקד טלפוני אחוד, שיאחד את מוקדי החירום של: המשטרה, מד"א, מכבי האש, וכל גורם חירום אחר – כדוגמת 911.  הצעה דומה, שהוגשה ב- 2011 זכתה לאישור הממשלה, אך ככל הנראה נמוגה לנוכח פיזור הכנסת ב- 2013 וקשיים שהערימה מד"א.

  • קבוצת חברי כנסת הגישה הצעת חוק לתיקון חוק הגנת הפרטיות על מנת לגבש את הזכות להשכח, שקיבלה לפני כשנה גיבוי בפסיקתו של בית הדין האירופאי כנגד גוגל. לפי הצעת החוק, מי שנפגע מפרסום מידע אישי המפורסם במנוע חיפוש באינטרנט או בכל רשת תקשורת ציבורית אחרת, שנקבעה ע"י שר המשפטים, רשאי לפנות לבעלי מנוע החיפוש ולבקש הסרת המידע, וככל שסורב רשאי הוא לבקש סעד מבית המשפט, שישקול את מידת הפגיעה בפרסום לעומת הפגיעה הציבורית כתוצאה מהסרת המידע. מידע אישי הוגדר בהצעה כמידע המוגדר בחוק הגנת הפרטיות לעניין פרק מאגרי המידע: "נתונים על אישיותו של אדם, מעמדו האישי, צנעת אישיותו מצב בריאותו, מצבו הכלכלי, הכשרתו המקצועית, דעותיו ואמונתו", וכן כל פרט הנוגע לחייו האישיים או שיש בו כדי לזהותו.

תגובות