מיקרוסופט: השימוש בצווי האזנה הפדראליים אינו חוקתי

כותב: עו"ד אבי רימון
פורסם ב: קטגוריה עו"ד
בתאריך: 26.02.2017

מיקרוסופט עתרה לביהמ"ש הפדראלי בסיאטל על מנת שיכריז כי ההסדרים בחוק Electronic Communication Privacy Act מנוגדים לחוקה.

על פי חוק זה, הממשל הפדראלי יכול להורות על העברת כל המידע שיש בידי מפעילים שונים ביחס לאדם מסוים. כך, בין היתר, יכול לקבל הממשל גישה לחשבון של אדם מסוים בענן מחשוב כגון זה שמיקרוסופט מפעילה.

החוק מאפשר לבימ"ש להורות על צו האזנה מסוג זה ואף על חשאיותו, אם השתכנע שגילוי הצו עלול להוביל לאחד מהמקרים הבאים: פגיעה פיסית באדם, המלטות, הפחדת עדים, פגיעה חמורה בחקירה או עיכוב של משפט.

מיקרוסופט ציינה, כי הוצאו לגבי לקוחותיה כ- 8000 צווים סודיים מסוג זה, כאשר שני שליש מהם ללא הגבלת זמן. לטענת מיקרוסופט, האיסור הגורף שלא לעדכן את לקוחותיה בעניין, הינו בלתי חוקתי.

ניסיון של הממשל להסיר את העתירה על הסף נדחה חלקית, והדיון בטענות מיקרוסופט שהותר הדיון לגביהן יתקיים בקרוב.

בישראל חל בעניינו חוק האזנת סתר, המאפשר הוצאת צו המעניק היתר להאזנת סתר על ידי ראש הממשלה  שר הבטחון בנושאי בטחון המדינה או על ידי נשיא בית משפט מחוזי בעניינים פליליים שבטיפול המשטרה. צווים אלו כמעט תמיד חשאיים. ההיתר ניתן לתקופה מקסימלית של 3 חודשים, הניתנת לחידוש לאחר הפעלה מחדש של שיקול הדעת.

תגובות