מכרזי ספקטרום של 2016

כותב: עו"ד אבי רימון
פורסם ב: קטגוריה מפעילה
בתאריך: 30.10.2015

בבריטניה

Ofcom, רשות התקשורת הבריטית, הודיעה, כי היא מתכוננת לקיים במהלך 2016 מכרז להקצאת תדרים לרשתות הסלולר. במסגרת המכרז יוקצו 190 מה"צ בתחומי ה- 2.3 גה"צ וה – 3.4 גה"צ.  לדברי הרשות המטרה היא שירכשו רצועות תדר רחבות על מנת לקיים שירות העברת נתונים מהיר. כמו כן, הרשות מתכוונת להצמיד תג מחיר נמוך למדי (יחסית) לכל הספקטרום בסך של 70 מיליון ליש"ט.

בארה"ב

שם, מתקדמות ההכנות למכרז התדרים הגדול של 2016. כפי שדיווחנו, במכרז זה אמורות תחנות השידור הטלוויזיוניות למכור את הספקטרום שלהן למפעילות הסלולר. ה – FCC פרסם החודש פרטים רבים אודות מתכונת המכרז, ובין היתר את מחירי המקסימום עבור הספקטרום של התחנות. טווח המחירים שפורסם על ידי ה- FCC נע בין 900 מיליון דולר לתדרים של תחנה מסוימת בניו –יורק ועד למיליון וחצי דולר לתחנה אחרת בגלנדייב, מונטנה. המחירים הם פונקציה בין היתר של כמות האוכלוסייה שתחת תחום שידוריה של התחנה וכמות הערוצים שבידיה.

בישראל

אין. רק לאחרונה הוקצו על ידי המדינה חלק מתדרי מכרז דור 4 שנערך בינואר. ההשוואה העולמית מצביעה על כך שענף הסלולר הישראלי מפגר לפחות בפאזה אחת אחר מקביליו במדינות המפותחות.

תגובות