עיונים בשוק הסיטונאי

כותב: עו"ד אבי רימון
פורסם ב: קטגוריה סיב רציף
בתאריך: 23.01.2017

השוק הסיטונאי הוא שם קוד למכלול האסדרה שנקבעה על ידי משרד התקשורת על מנת לאפשר לבעלי רישיונות תקשורת אחרים לעשות שימוש במתקני חברת בזק או לשלב את שירותיה בשירותיהם תחת מהלך מפוקח ורמת השירות מוגדרת.

במסגרת זו, קיבל משרד התקשורת, לאחרונה, שתי החלטות.

השחלה של סיב רציף:

השוק הסיטונאי מאפשר לבעלי רישיון להשחיל סיבים בתעלות התת קרקעיות של בזק ברחבי הארץ.

בזק דרשה מבעלי הרישיונות שביקשו להשחיל סיבים שיקטעו את הסיב שרץ בין כל שתי תעלות יציאה ואילו בעלי הרישיונות (סלקום ופרטנר) ביקשו להמשיך את הסיב אל התעלה הבאה.

משרד התקשורת קיבל את עמדת בלי הרישיונות וקבע שהקיטוע המתבקש על ידי בזק עלול לפגוע באיכות השירות ומקשה על תחזוקת הסיב ותיקון תקלות בו.

הגבלת הבנדל ההפוך:

בנדל הפוך הוא שיטה שבמסגרתה בזק משווקת את שירות תשתית האינטרנט שלה בצירוף שירות ספק האינטרנט (ISP) הנבחר על ידי הצרכן – הכול במסגרת החשבונית של בזק לצרכן.

שיטה זו פופולרית למדי ומשרד התקשורת החליט להגביל אותה משני טעמים עיקריים:

האחד, המשרד מעוניין לעודד את שיטת הבנדל שנקבעה במסגרת השוק הסיטונאי לפיה ספק ISP מוכר בחבילה אחת את השירות שלו יחד עם שירות התשתיות של בזק – בנדל שהחל בקול תרועה רמה, שהחלה לדעוך כתוצאה מהחיובים שהשיתה בזק על ספקי ה-ISP. הטעם השני הוא שנתח השוק של בזק בינלאומי כספק ISP במסגרת הבנדל ההפוך היה גבוה לעומת נתח השוק הכללי שלה, באופן בלתי מוסבר, לעומת נתח השוק של נטוויז'ן (סלקום) ו- 012 (פרטנר), במסגרת הבנדל ההפוך. לכן משרד התקשורת הביע ספק לגבי שיוויוניות השיווק של בזק.

בזק מצידה לא הסכימה עם משרד התקשורת, וטענה, כי ההגבלות על הבנדל ההפוך יפגעו בעיקרן בספקי ה-ISP הקטנים, שהצליחו להשיג בולטות יחסית במסגרת הבנדל ההפוך לנוכח המחירים הזולים שהציעו לעומת ספקי ה- ISP הגדולים (בזק בינ"ל, נטוויז'ן ו- 012).

משרד התקשורת החליט כדלקמן:

  1. אחרי 12 חודשים של בנדל הפוך, החשבונית של הצרכן תתפצל בין בזק לבין ספק ה- ISP – דבר שיתרום לניודים.
  2. בזק לא תוכל לאסור על ספקי ה- ISP להשתמש באופן מסחרי בנתוני הלקוחות שנמסרו להם מאת בזק. כלומר, ספקי ה-  ISP שבתוך הבנדל יוכלו לפנות אל הלקוחות שגויסו למעשה ע"י בזק ולהציע להם שירותים, לרבות נטישת בזק.
  3. על בזק להציג באתר שלה במקום נגיש ובולט את תעריפי כל החבילות ומרכיביהן מטעם כל ספקי ה- ISP. כמו כן לפני כל תחילת שיחה, עם נציג מכירות של בזק בתחום זה, תושמע הקלטה המפנה את הלקוח הפוטנציאלי אל הפרטים שבאתר האינטרנט. זאת על מנת לצמצם את השפעת נציג המכירות בשיחה טלפונית, שאינו יכול, מטבע הדברים, לפרט את המחירים של כל הספקיות בכל שיחה ושיחה.

תגובות