על שירותי הנדידה הסלולארית לא חלות ההוראות בדבר חישוב זמן אוויר

כותב: עו"ד אבי רימון
פורסם ב: קטגוריה רישיונות
בתאריך: 16.03.2015

הוראות הרישיונות של מפעילות הסלולר בישראל, קובעות, כי יש לחשב את אופיין מניית זמן האוויר לפי שנייה אחת. אולם במסגרת מניית זמן האוויר בשימוש בשירותי הנדידה בחו"ל, מחייבות חלק או כל מפעילות הסלולר לפי יחידת מנייה של דקה, מן הסתם, חישוב זה מאמיר במידה מסוימת את כמות זמן צריכת השירותים.

כנגד תופעה זו הוגשה תובענה ייצוגית. התובענה הגיעה עדי בית המשפט העליון, אשר הכריע, כי הגדרת זמן אוויר ברישיונות מפעילות הסלולאר איננה חלה על שירות הנדידה בחו"ל.

יוער, כי משרד התקשורת הנפיק לפני מספר חודשים שימוע במטרה לשנות את הסדרי הנדידה בחו"ל, ובמסגרת זאת המשרד מבקש לבחון את שינוי יחידות המנייה בשירות הנדידה ולקובען על שנייה אחת.

(ע"א 7928/12)

תגובות