פרסום כתובת מייל איננו פוגע בפרטיות

כותב: עו"ד אבי רימון
פורסם ב: קטגוריה עורך דין אינטרנט
בתאריך: 22.01.2017

שני חובבי קולינריה הזמינו באופן מקוון שולחן במסעדה, שאירחה אירוע שבו אמורים היו להשתתף שפים מחו"ל.

האירוע, למרבה הצער, בוטל, והמארגנים, שלחו לכל 397 המזמינים, הודעת ביטול במייל שבה הופיעה רשימת תפוצה עם כל כתובות המייל של המוזמנים. שני המזמינים הנ"ל החליטו, לא פחות ולא יותר, להגיש בקשה לאישור תובענה ייצוגית כנגד המארגנים בטענה שהופרה פרטיות של כל מי שכתובתו הופיעה במייל הביטול.

בית המשפט פסק, כי חשיפת כתובת מייל בפני כל חברי קבוצת המזמינים אינה מהווה פגיעה בפרטיות. חוק הגנת הפרטיות עוסק בהגנה על העניינים הפרטיים של אדם, ואילו כתובת מייל אינה מהווה חלק מהם, משום שאינה חושפת פרטים אישיים אודותיו. רק הצלבה בין הכתובת לבין מידע קיים ברשת יכולה להניב ידיעה אודות הפרטים האישיים.

לא זו אלא שבמסגרת תהליך הרישום לאירוע, אישרו המזמינים תקנון אירוע לפיו המזמינים נתנו את אישורם להעברת פרטיהם לצדדים שלישיים לרבות לצרכי דיוור שיווקי. במקרה דנן, רמת חשיפת הפרטים היא נמוכה מזו שלה התובעים הסכימו.

לאור זאת, בקשת האישור נדחתה.

פסיקה זו מלמדת על היתרון הרב המיוחס לתקנון המגדיר את "כללי המשחק" בביצוע פעילות ברשת לנוכח אין ספור האפשרויות הקיימות במסגרתה.

תגובות