קצרים

כותב: עו"ד אבי רימון
פורסם ב: קטגוריה עו"ד
בתאריך: 02.08.2016

Porn Revenge

הקונגרס האמריקאי הפך פרסום של תמונות אינטימיות, ללא הסכמת המצולם, לעבירה פדראלית.

ממשלת ישראל נ' פייסבוק:

הממשלה פרסמה הצעת חוק לפיה בית משפט יהיה רשאי, לבקשת הפרקליטות, להוציא צו להסרת תוכן מאתר אינטרנט – אם פרסום התוכן מהווה עבירה פלילית או שיש בו כדי לסכן את בטחונו של אדם, הציבור או המדינה. ברור שמדובר כאן בצעד המכוון כלפי פייסבוק, אשר לאחרונה הלין כלפיה השר לביטחון פנים, ארדן, כי פרסומים ברשת זו, מניעים לפעולות טרור. מעניין יהיה לראות איך מדינת ישראל תצליח לאכוף צו מסוג זה כלפי פייסבוק, שהיא חברה זרה, וכאשר רוב הפרסומים מתבצעים על ידי אנשים, שאינם ישראלים ומצויים באזורים שמחוץ לשטח השיפוט של מדינת ישראל – קרי יהודה ושומרון.

אין רישיון ללא התייעצות: 

הרשות להגבלים עסקיים הודיעה, כי לא ניתן יהיה להעניק זכויות בתחום התשתיות החיוניות ללא התייעצות עימה לגבי שורה רחבה של תחומים וביניהם בתחום התקשורת: רישיונות טלוויזיה לציבור, רישיונות לתקשורת נייחת, רישיונות לסלולר ולשידורי כבלים ולוויין.

הרשות, בעניין זה, יוצקת תוכן להוראות מסוימות בחוק לקידום התחרות ולצמצום הריכוזיות, התשע"ד-2013. מדובר בהוראות גורפות שנועדו למנוע ריכוזיות, אך דומה שהן יוצרות רגולציה עודפת, המסרבלת הענקת רישיונות – דבר שלרוב יוביל להגברת ריכוזיות. מוטב, כי הרשות תבצע "התייעצות סוג" כדי לפטור מהתייעצות מיוחדת מקרים שעל פניהם אינם יוצרים ריכוזיות.

 

תגובות