שידור רדיו מתחומי הרשות הפלסטינית יכול להוות עבירה על הדין הישראלי

כותב: עו"ד אבי רימון
פורסם ב: קטגוריה שידורי רדיו
בתאריך: 16.03.2015

שידור רדיו מתחומי הרשות הפלסטינית יכול להוות עבירה על הדין הישראלי

מעטים הינם פסקי הדין בבית המשפט העליון העוסקים בתחום התקשורת האלחוטית, זהו אחד מהם.

רדיו כל השלום, היא תחנת רדיו הפועלת כיום באינטרנט, בשפות: הערבית, העברית והאנגלית. תחנה זו שידרה במשך מספר שנים עד 2011 באמצעות משדר שהוצב ברמאללה, אך שידוריה נקלטו גם בתחומי ישראל.

לתחנה לא היו רישיונות מאת משרד התקשורת הישראלי. מפעילי התחנה טענו, כי הם קיבלו היתר לשידור מאת הרשות הפלסטינית, שהיא, לדעתם, בעלת הסמכות בשטח רמאללה. בסוף 2011, הורה משרד התקשורת לתחנה להפסיק שידוריה, והיא אכן הפסיקה שידוריה לאחר שמשטרת ישראל פתחה בחקירה בנדון. טענת המשרד הייתה שאמנם לרשות הפלסטינית יש סמכות להקצות תדרים לתחנות רדיו, אולם לא סוכם בין ישראל לרשות אלו תדרים יהיו בשימוש הפלסטינים, ולכן לא יתכן שהתחנה חוקית, (זאת למרות שיש עוד תחנות פלסטיניות שמשדרות בלא שננקטו כנגדן אמצעי פיקוח מטעם ישראל).

כנגד הוראת משרד התקשורת הוגשה עתירת בעלי התחנה. ביהמ"ש העליון קבע, כי אמנם חוק התקשורת ופקודת הטלגרף האלחוטי הינם בעלי תחולה טריטוריאלית, אולם מכיוון שהשידורים נעשים בסמוך לישראל, מכוונים (גם) כלפי ישראלים, נערכים מבחינת תוכנם בישראל, ומשודרים גם אל תוך ישראל במטרה שייקלטו בה, ניתן לראות בהם מעשה האסור על פי הדין הישראלי.

דומה שהניתוח שבפסק הדין אינו שלם כל צרכו, משום שהוא מתעלם מסמכויותיה של הרש"פ ומיחסי הגומלין שאמורים להתקיים בין שתי רשויות תקשורת נפרדות, והדרך לפתור הפרעות אלקטרומגנטיות הנובעות מטריטוריה אחרת.

(בג"צ 8938/11)

תגובות