שימוש בסרטונים מיו-טיוב, ללא רשות בעל הזכויות, לצרכי קידום רעיוני, אינו נהנה בהכרח מהגנת השימוש ההוגן

כותב: עו"ד אבי רימון
פורסם ב: קטגוריה שימוש הוגן
בתאריך: 15.04.2015

צלם, בשם ישראל פוטרמן, צילם פעילויות של ארגון זכויות אדם כלשהו והעלה אותן כסרטונים ליו-טיוב.

הצלם דרש את הסרת הסרטון והעמותה נענתה לדרישה. בנוסף לכך, הצלם הגיש תביעה כספית כנגד העמותה וזכה בה. העמותה ערערה לביהמ"ש המחוזי.

ביהמ"ש המחוזי קבע, כי אין בהסרת הסרטון לדרישת הצלם משום הגנה בפני התביעה, וכי העמותה היתה מודעת לזכויות הצלם, ולכן איננה מפרה תמימה.

בנוסף, קבע בית המשפט, כי העמותה פגעה בזכותו המוסרית של הצלם בשל כך שלא העניקה לו קרדיט על יצירתו, והשתמשה בה למטרות שבעליל מנוגדות לאינטרסים ולהשקפת עולמו של הצלם.

הקביעה המשמעותית ביותר של ביהמ"ש נוגעת לאי תחולת הגנת "השימוש ההוגן" במקרה זה. על פי דוקטרינה זו, ניתנת הגנה מפני הפרת זכויות יוצרים לטובת קידום אינטרסים ציבוריים כבדי משקל, והיא מעוגנת בסעיף 19 לחוק זכות יוצרים. ביהמ"ש סבר, כי מאחר שהיצירה שבמסגרתה השתמשו בסרטוני הצלם אינה חלק ממחקר או כתבת עיתונות, ומאחר שיש בה סילוף היצירה המקורית ופגיעה למעשה בצלם, לא קמה ההגנה.

במקרה הנדון, ניתן לראות, כי עצם העלאת הסרטונים המקוריים ליו-טיוב על ידי היוצר, וחשיפתם לכל דכפין, לא סייעה לנתבעת, ובית המשפט מצא לנכון להגן על שלמות היצירה.

(תא (חי) 55947-09-14)

תגובות