FCC אישר שימוש בטכנולוגיית LTE-U. צעד נוסף לטובת IoT.

כותב: עו"ד אבי רימון
פורסם ב: קטגוריה עו"ד
בתאריך: 26.02.2017

לראשונה, מאשר ה- FCC לחברות הסלולר להפעיל את טכנולוגיית ה- LTE, (דור 4), בתחום התדרים הפטור מרישוי, 5 גה"צ וזאת במקביל לרשתות ה- Wi-Fi המקובלות.

מדובר בטכנולוגיה המכונה "LTE-U" על שום השימוש בתחום התדרים הפטור מרישוי – Unlicensed. טכנולוגיה זו מאפשרת, באזורים מוגבלים ובתחומי התדר הפטורים מרישוי, לתמוך בשידורי LTE בתחומי התדר המקובלים ולספק מהירות וקיבולת גבוהות יותר.

הקושי שהועלה לעניין זה, בעיקר על ידי גוגל, הוא ש LTE-U יפריע ביותר לרשתות ה- Wi-Fi הפועלות בתחום תדרים זה. אולם, קוואלקום, שעומדת מאחורי הטכנולוגיה, דאגה לקיים מנגנונים שימנעו הפרעות לרשתות אלו. לאחר קיום ניסויים בארה"ב במהלך השנה האחרונה, החליט ה- FCC, בראשותו של היו"ר החדש – אג'יט פאי – לאשר הפעלה של מוצרים מבתי היוצר של אריקסון ונוקיה שנמצאו עונים על דרישות הנציבות.

זוהי ההחלטה הראשונה המשמעותית של ה- FCC בעידן טראמפ, ונשקפת ממנה תמיכה בתעשיות הגדולות המקומיות – במקרה זה – חברות הסלולר, שמבינהן T-mobile הזדרזה להודיע, שהחל מהרבעון הבא, בכוונתה להשיק שימוש בתדרים הנדונים.

בישראל, קשה לראות התפתחות דומה. תחום ה- 5 ג'יגהרץ ללא רישוי בישראל מוגבל לשימוש פנים מבני בלבד, ומדיניות אישור אביזרי הרדיו הישראלית הינה שמרנית ביותר. מכלול ההגבלות בתחום הספקטרום יחד עם סדרת הצעדים שננקטו לגבי ענף הסלולר במהלך חמש השנים האחרונות והקשיים בתחום היתרי הבניה, גרמו לכך שישראל מפגרת ברמת השירות הסלולרי, ומצב זה ישרור לפחות בטווח הבינוני.

ניכר כי גופי הרגולציה בארה"ב ובשוק האירופאי עושים רבות על מנת לעודד את האמצעים האלחוטיים לשם צריכת פס רחב ולעניין מערכות IOT – (מערכות המחברות חיישנים ואביזרים נוספים אל רשת האינטרנט ומשם לאמצעים אחרים – Ineternt of Things). כך מוקמות בעולם מערכות IoT בטכנולוגיות:

LPWAN – Low Power Wide Area Network, כגון LORA ו- Sigfox, שהן צרות סרט ומיועדות לקריאת מונים ובקרה, וכן מוחל משטר רישוי מקל לגבי עורקים אלחוטיים בתחום ה- 70 ג'יגהרץ על מנת לאפשר פס רחב במיוחד לחיישני IoT המחייבים העלאה ניכרת של נתונים אל הרשת (Upload), כגון מצלמות HD, המוצבות מחוץ לבניינים. טכנולוגיית ה- LTE-U, אף היא נועדה בין היתר לחזק את הנוכחות הסלולארית לצורך ישומי IoT.

תגובות