Microsoft Vs. USA – מכה לשלטונות אכיפת החוק

כותב: עו"ד אבי רימון
פורסם ב: קטגוריה עו"ד
בתאריך: 02.08.2016

ניצחון משמעותי לתעשיית המידע על ממשלת ארה"ב.

ב- 2013 ניתן צו, מטעם בית המשפט בארה"ב, לבקשת אחת מרשויות אכיפת החוק האמריקאיות, המורה למיקרוסופט להעביר אליה את תוכן תיבת המייל של אדם החשוד בסחר בסמים. מיקרוסופט ערערה על הצו בטענה, שאין לבית משפט אמריקאי סמכות להורות לה על העברת המידע, מאחר שהמידע אגור בשרת הנמצא פיסית באירלנד. למיקרוסופט, המעניקה שירות דואר אלקטרוני בשם outlook.com, יש רשת עניפה של שרתים בכל העולם. מסתבר, כי מיקרוסופט מעבירה את תוכן תיבת המייל משרת אחד למשנהו על פי מיקומה של תחנת המשתמש לצורך ייעול והגברת מהירות הורדה של הדואר. כך יתכן שתיבה שנפתחה במקור בארה"ב, תעבור לאירלנד, אם כי החברה יכולה ידנית להעביר את המידע לכל שרת אחר שלה, בקלות רבה.

בית המשפט קיבל את עמדת מיקרוסופט. לדעת בית המשפט, אין לחוק המסמיך את הרשויות לדרוש העברת מידע, תחולה אקסטרה טריטוריאלית. מאחר שהחוק שותק לחלוטין בנקודה זו, קובע ביהמ"ש שיש לפרשו כחל בתחומי ארה"ב בלבד. בית המשפט מקנה משקל מכריע למקום, שבו המידע אגור ולא ליכולת השליטה של מיקרוסופט בארה"ב.

באופן זה, הברירה שנותרה ביד שלטונות החוק היא לבצע תהליך מורכב הרבה יותר של עזרה משפטית אל מול השלטונות האירים. בהתחשב בעוינות שפיתחו האירופים כלפי השלטונות אמריקאים, יש להניח שלא יהיה קל לממשלת ארה"ב לשים ידה על המידע.

לדיון הנ"ל יכולה להיות משמעות גם בישראל. מידע רב של ישראלים הפועלים בישראל יתכן ואגור בשרתים המצויים מחוץ לישראל, אף על פי שחלק מספקי השירות נמצאים ופועלים בישראל. אימוץ הגישה האמריקאית ביחס לחוק הישראלי, עלול להקשות מאד על פעולתן של רשויות החוק.

תגובות