Popcorn Time – לא יחסם בישראל (בינתיים)

כותב: עו"ד אבי רימון
פורסם ב: קטגוריה עורך דין
בתאריך: 23.01.2017

דיווחנו במהלך השנתיים האחרונות על המאבק של ארגון זיר"ה (ארגון המאגד בעלי זכויות שידור בישראל) כנגד יישום Popcorn המאפשר צפייה בשיטת streaming של סדרות וסרטים בינלאומיים.

הארגון ביקש להוציא צו נגד ספקיות האינטרנט על מנת שיחסמו את כתובת ה- IP שבה משתמש היישום. הארגון זכה לצו ארעי עם הגשת תביעתו, שבוטל לאחר מכן על ידי בית המשפט, שהתרעם על זיר"ה ברומזו, כי לא הוצגו לו מלוא העובדות הרלוונטיות. באותה עת העיתונות דיווחה באירוניה שהצו אינו מעשי, שכן ניתן בלקות לשנות את כתובת ה-IP.

כעת, פסק בית המשפט סופית, כי לא יענה לבקשת זיר"ה, מאחר שמפעילי Popcorn אינם ידועים, ובית המשפט אינו מוסמך לתת סעד נגד צד שלישי שאינו המעוול. כלומר, לא ניתן להוציא צו נגד ספקיות האינטרנט, אם מי שאחראי על היישום אינו חלק מההליך.

בהערת אגב, בית המשפט מתח ביקורת נוקבת על תזכיר לתיקון חוק זכויות יוצרים, המציע להעניק סמכות לבתי המשפט להורות לספקי גישה לאינטרנט לחסום גישה לאתרי אינטרנט לשם מניעת הפרת זכויות יוצרים. לדעת בית המשפט, יש להעדיף אמצעי אכיפה המטילים עול כלכלי מאשר אמצעי אכיפה פולשניים כמו חסימה.

תגובות