גולן סלקום – סטטוס נוכחי*

כותב: עו"ד אבי רימון
פורסם ב: קטגוריה עריכת דין
בתאריך: 19.12.2016

במסגרת ידיעון זה, אנו עוקבים אחר תולדותיה של גולן טלקום, מאחר שהיא, לבד מבזק, הגורם המשפיע ביותר על ענף הטלקום הישראלי.

החברה נמצאת בתהליך מכירה הפכפך, שבמסגרתו מונחת הצעת רכש משמעותית מצד אלקטרה מוצרי צריכה, השייכת לקבוצת אלקו. לפני חודשים ספורים נסוגה קבוצת אלקו מרכישת גולן ולאחר כחודש הגישה הקבוצה הצעה מתוקנת ונמוכה יותר, שהיא, ככל הנראה, עדיין ההצעה הטובה מכל אלו שהוגשו לבעלי גולן, ויתכן שהיא ההצעה הקונקרטית היחידה שהוגשה. הצעה זו טרם קובלה על ידי בעליה של גולן.

חוסר ההכרעה מצד בעלי גולן, הביא את סלקום לפנות לבית המשפט בבקשה לפרק את גולן.

סלקום, שהיא הנושה העיקרי של גולן, יוצאת ניזוקה ממצב העניינים, מאחר שגולן עושה שימוש ברשת סלקום מבלי לשלם לסלקום את המחיר שסוכם בין הצדדים לתקופת ביניים, ומבלי שהיא זוכה לתשלומים גבוהים יותר, הצפויים מכל רוכש פוטנציאלי של גולן, שיקיים עימה שיתוף רשתות.

לפיכך, באמצעות בקשת הפירוק, מבקשת סלקום להפעיל לחץ כבד על בעלי גולן להסכים להצעות הרכש הקיימות, שכן ככל שהחברה תכנס לתהליך של פירוק וכינוס נכסים, אזי כספי המכירה של גולן יכולים לעבור לידי סלקום ונושים אחרים בלא שבעלי גולן יזכו לחלק מהם.

בית המשפט הורה על ארכה בת 7 שבועות על מנת שהצדדים יקיימו הליך גישור ביניהם, דבר שמצד אחד, קוצב את מרחב זמן ההחלטה של בעלי גולן, ומצד שני, מאפשר להם למשוך את ההכרעה עד לתום הארכה.

*הח"מ מייצג את קבוצת אלקו בעניין המושפע מהליך מכירת גולן. העובדות המפורטות לקוחות מפרסומים פומביים.

תגובות