חוק ההסדרים בתחום התקשורת לקראת קריאה שלישית

כותב: עו"ד אבי רימון
פורסם ב: קטגוריה חוק ההסדרים
בתאריך: 19.12.2016

בגיליונות הקודמים סקרנו את הרפורמות שמשרד האוצר מבקש להחיל בשוק התקשורת במסגרת חוק ההסדרים.

במהלך השבועות האחרונים התקיימה בועדת הכלכלה של הכנסת מסכת דיונים אינטנסיבית בסעיפי הצעת החוק של האוצר בניצוחו של יו"ר הועדה, ח"כ איתן כבל.

משרד האוצר הצליח להעביר את מרבית יוזמותיו בתחום התקשורת:

  1. מתן אפשרות לבעלי רישיונות לשירותים נייחים לעשות שימוש בתשתית הפסיבית של בזק בהליכים תכליתיים יותר. במסגרת הדיונים בוועדה הוחרגה חב' הוט מהטבות אלו.
  2. הסדרת ערוץ עידן פלוס והחובה להעביר שידורים גם ברשת האינטרנט, לאחר יצירת הסדרים מפורטים יותר בתחום זכויות היוצרים, שלא עיקרו את מהות ההסדר, אך אפשרו לבעלי הזכויות לדרוש תמורה נוספת בגין השידור באינטרנט.
  3. מתן פטור מקבלת אישור מהועדות ההמקומיות לביצוע עבודות להנחת תשתית תקשורת, והעברת הסמכות לועדות המחוזיות לתכנון ובנייה, הממלכתיות יותר.

הנושא, שהפך לנפיץ ביותר, הייתה היוזמה לחייב את ערוצי הספורט לספק לכל גוף משדר את תכניו במחיר שיוויוני. בעניין זה הופעלו לחצים עצומים על ועדת הכלכלה ועל חברי הקואליציה, דבר שהוביל את הקואליציה לדרוש את הוצאת הנושא מחוק ההסדרים והעברתו להליך חקיקה רגיל, שספק, אם יושלם בלוחות זמנים קצרים, אם בכלל.

תגובות