ליברליזציה בתחום הרישוי האלחוט? נראה שלא!

כותב: עו"ד אבי רימון
פורסם ב: קטגוריה עו"ד דיני אינטרנט
בתאריך: 31.05.2016

משרד התקשורת פרסם תזכיר חוק לתיקון פקודת הטלגרף האלחוטי.

תזכיר חוק פירושו הכנה של הצעת חוק על ידי מי ממשרדי הממשלה, אשר מונח להתייחסויות בעיקר של משרדי ממשלה אחרים, אך גם הציבור מוזמן להגיב עליו במסגרת אתר מיוחד של משרד המשפטים, http://www.tazkirim.gov.il, ולאחר קבלת ההתייחסויות מוכנת הצעת חוק ממשלתית, או שהיוזמה נגנזת.

פקודת הטלגרף האלחוטי חולשת על השימושים בספקטרום התדרים ועל רישוי המכשירים המשתמשים בספקטרום. כך למשל בהתאם לפקודה נקבע האם יהיה שימוש בטכנולוגיית בלוטות' ובאיזה תחומי תדרים, האם נדרש רישיון לכל אביזר וכיוב'.

הפקודה מקורה לפי שמה בימי המנדט הבריטי, והיא במהותה אכן משקפת גישתו של ממשל סמכותני. רבות הן הדעות שראוי היה לכתוב את הפקודה מחדש ולהתאימה לעידן המודרני, שבו התחום האלחוטי מייצג שירותים אזרחיים יום יומיים, מגוונים, שכל תושב עושה בהם שימוש מדי דקה בדקה. שירותים אשר נתונים לשכלולים מתמידים ותכופים, והמסופקים על ידי אין ספור יצרנים ומוצרים.

כיום תהליכי הרישוי מסורבלים ביותר, ולוקח זמן בלתי סביר להכניס לישראל מוצרים סטנדרטים העושים שימוש בטכנולוגיות אלחוטיות, אשר עם עידן Internet Of Things, יוטמעו כמעט בכל מוצר חשמלי. בקרוב כל מקרר ומדיח כלים יצטרכו לקבל אישור ממשרד התקשורת לשם הבאתם לישראל.

דומה היה שיוזמה לעדכון ויצירת ליברליזציה בתחום זה היא מתבקשת ודחופה, ולכן תזכיר לשינוי הפקודה יכול היה להוות הזדמנות נפלאה לשם כך.

התזכיר הנוכחי, בעיקר מנסה לעגן פרקטיקות קיימות ולחזק את אמצעי האכיפה והפיקוח, תחת יצירת הקלות ומנגנונים לשירות האזרח.  הפקודה מרחיבה את תחולתה על כל מכשיר שעושה שימוש בתדר אלחוטי,  במקום לחדד ולצמצם את התחולה לכל מכשיר שמחולל אותות בתדר אלחוטי.

כמו כן, התזכיר נותן ביטוי להחלטות הממשלה בעניין תפקודן של ועדות תדרים (רגילה ועליונה). בועדות אלו ניתן ייצוג בלתי רגיל לגורמי הביטחון, אשר מאכלסים 50% מחברי הועדות, כך שלמעשה למערכת הביטחון שליטה או זכות וטו לא רק ביחס בכל הנוגע להקצעות התדרים למערכות הביטחון, אלא אף ביחס לכל הקצאה לגורמים ולמטרות אזרחיות ומסחריות. זהו כמובן ייצוג לא מאוזן, במיוחד כאשר גורמי הביטחון הם צרכני התדר הראשיים במדינה, ושליטתם בהקצאות אינה מעודדת יעילות או בחינה מאוזנת של צרכי החברה.

תגובות