ביהמ"ש המחוזי ת"א: ניתן לתבוע תאגידים בינלאומיים הפועלים ברשת האינטרנט בישראל, והכיר בתביעה כיצוגית

כותב: עו"ד אבי רימון
פורסם ב: קטגוריה בימ"ש
בתאריך: 22.06.2015

שופט בית המשפט המחוזי בת"א, עופר גרוסקופף, קבע, כי ניתן לתבוע בישראל את חברת הבת של PayPal הפועלת אל מול בתי העסק הישראליים, למרות היותה חברה סינגפורית אשר בהסכם ההתקשרות האחיד שלה נקבע, כי סמכות השיפוט תהא נתונה לבתי המשפט בסינגפור ולבית המשפט של הנתבע, וכי הדין שיחול על ההסכם הוא הדין הסינגפורי. בית המשפט פסק, כי הסעיף המגביל את השיפוט ואת הדין השולט במערכת היחסים הוא סעיף מקפח אשר בטל לנוכח חוק החוזים האחידים הישראלי.

בית המשפט ציין מפורשות, כי תאגידים בינלאומיים הפועלים ברשת כדוגמת: מיקרוסופט, פייסבוק וגוגל אינם חסינים בפני התדיינות בבתי המשפט הישראליים לאור פנייתם ללקוחות ישראליים.

מדובר בקביעות מאד משמעותיות במיוחד לעניין הדין השולט בעסקה, לנוכח העובדה, כי הדין הישראלי מחמיר בכל הנוגע לדיני צרכנות וחובות הגילוי הנאות.

במקרה הנדון בית המשפט הכיר בתביעה כתביעה ייצוגית ביחס ללקוחות החברה בישראל.

פסיקה זו משקפת מגמה שונה בעניין סמכות השיפוט הישראלית ביחס לפסיקה שניתנה לאחרונה בעניין אמזון, שלא אפשרה הגשת תביעה כנגדה בישראל, הואיל והיא עסקה בשיווק מוצרים לקהל לקוחות בחו"ל, למרות היות המוצרים ישראלים.

(ת.צ.39292-04-13)

תגובות