זיר"ה נגד Popcorn Time

כותב: עו"ד אבי רימון
בתאריך: 22.05.2016

ארגון זיר"ה המאגד בעיקר בעלי זכויות יוצרים בתחום הטלויזיה, הצליח להשיג צו זמני המורה לספקיות האינטרנט לחסום את הגישה אל מספר אתרים שמהם ניתן להוריד את תוכנת Popcorn Time, המאפשרת גישה אל מגוון רחב של סרטים וסדרות טלויזיוניות.

הצו ניתן במעמד צד אחד, ולא ברור, אם יהיה מי שיתנגד לו מאחר שבעלי האתרים אינם ידועים. החלטת בית המשפט היא לקונית למדי, ומציינת ביבושת, כי בקשת זיר"ה מציגה תשתית מספקת לכאורה להפרת זכויות המבקשות. 

יוער, כי ההחלטה לחסום את אתרי ההורדה הנדונים אינה טריוויאלית. התוכנה עושה שימוש בטכנולוגיית BitTorent. במסגרת טכנולוגיה זו, ניתנת אפשרות צפייה למשתמשים בקבצים הנמצאים בשרתים שונים. הקבצים, ככל הנראה, הינם עותקים מפרים של יצירות דרמטיות, (כגון: סרטים וסדרות טלויזיה), אולם הצפייה כשלעצמה בעותקים המפרים איננה הפרת זכויות יוצרים. פעילות Popcorn Time אינה כרוכה בהעתקה, ספק אם מדובר בשידור, אשר מחייב הרשאת בעלי הזכויות, ושאלה נכבדה היא האם עסקינן בהעמדה לרשות הציבור, שאף היא זכות מוגנת על פי חוק זכות יוצרים. כמו בעניין אתר Unidown המוזכר לעיל, הצו המבוקש מכוון כלפי האמצעי ולא כלפי השימוש המפר עצמו, אך להבדיל מעניין Unidown, תוכנת Popcorn Time בפני עצמה אינה מסייעת להפרת זכויות יוצרים על ידי המשתמשים בה. על כל פנים, נראה שמדובר בהישג תדמיתי וסמלי בעיקרו, מאחר שהחסימה לא מתפרסת על אתרים חדשים שיאפשרו את הורדת התוכנה, וממילא אין בכך כדי למנוע ממי שכבר הוריד את התוכנה מלהשתמש בה.

תגובות