היועץ המשפטי לממשלה נגד פשרה עם סלקום

כותב: עו"ד אבי רימון
פורסם ב: קטגוריה היועץ המשפטי לממשלה
בתאריך: 14.06.2015

היועץ המשפטי לממשלה הגיש את התנגדותו להסדר פשרה, שהוגש לביהמ"ש המחוזי בעניין תובענה ייצוגית נגד סלקום.

התובענה הוגשה בטענה שסלקום גבתה סכומים ביתר במסגרת תוכניות "ללא הגבלה" כאשר חייבה לקוחותיה בגין מה שהוגדר בהסכם ההתקשרות עימם כחריגה מ"שימוש שאינו הוגן וסביר".

לפי הסדר הפשרה עם התובעים שהוגש, סלקום הסכימה להשיב את סכומי היתר רק למנויים שלא קיבלו התראה מסלקום לפני שחויבו ביתר.

היועץ המשפטי הביע התנגדותו להשבה החלקית שהוצעה, מאחר שהקריטריונים של סלקום למהו שימוש סביר והוגן ומהי משמעות הסטייה ממנו עבור הלקוחות, לא הובאו להשקפת היועץ לידיעת הלקוחות באופן גלוי והוגן.

למותר לציין, כי משרד התקשורת הנחה לפני מספר חודשים את מפעילי הסלולאר לפרסם במגוון אמצעים את המגבלות הכלולות בתוכניות מסוג "ללא הגבלה", והתעריפים הנהוגים לאחר החריגה מהמגבלות.

תגובות