ממשלת צרפת למפעילים: נא סיימו את הסדרי השיתוף בין הרשתות

כותב: עו"ד אבי רימון
פורסם ב: קטגוריה arcep
בתאריך: 31.01.2016

 

רשות התקשורת בצרפת, Arcep, יצאה בשימוע פומבי לעניין כוונתה לגרום לסיום הסכמי הנדידה הפנים ארצית ושיתוף הרשתות שבין המפעילים הסלולריים בטרם מועד הסיום החוזי.

הממשלה הצרפתית מעוניינת שהסכם הנדידה הפנים ארצית לגבי רשת הדור ה-3 יסתיים תוך 4 שנים, וכי הסדר שיתוף הרשתות לגבי הדור ה- 4 יסתיים תוך שנתיים, (המועד המדויקים טרם הוגדרו).

מטרת מהלך זה היא לעודד הקמתן של רשתות סלולאריות עצמאיות, ונסיגה מהמודל של יצירת שחקנים בשוק התלויים בתשתיות של המתחרים.

נראה שהרשות הצרפתית מתחבטת בנושאים דומים לאלו הנדונים בישראל, ואף ישנה זיקה משותפת בין חלק מהשחקנים בשתי המדינות.

שימוע זה מקבל צבע מיוחד על רקע הכוונות של SFR ו – Bouygues להתמזג.

ועוד בצרפת – הממשלה צרפתית הקצתה זמנית ספקטרום בתחום 2.3.-2.4 גה"צ, (המוקצה למשרד ההגנה הצרפתי), לצרכיי ניסויים בדור 5 לבקשת מספר יצרני ציוד (אריקסון, קוולקום ועוד), המחזרים כרגע אחרי המפעילים הצרפתיים לשם שיתוף פעולה.

תגובות