מפת הדרכים של גולן טלקום

כותב: עו"ד אבי רימון
פורסם ב: קטגוריה חברת סלולר
בתאריך: 13.10.2016

עניינה של גולן טלקום ממשיך להסעיר את עולם התקשורת, ובצדק, מאחר שלהתנהלותה המסחרית בשנים האחרונות הייתה השפעה עמוקה ורחבה על ענפים שונים בשוק הטלקום הישראלי.

להזכירכם, משרד התקשורת, לא אישר לחברה להמשיך במתכונת תפעולית, שאינה כוללת השקעה מסיבית בציוד תשתית רדיו בדור שלישי ורביעי, ודחה, על כן, הסכם שימוש שנכרת בין גולן לסלקום.

לאור זאת, טענה החברה, כי במתכונת הנוכחית, פעילותה אינה יכולה להיות רווחית, ולכן פנתה לאפיק של מכירתה. בין גולן לסלקום נכרת הסכם מכירה לפיו סלקום תרכוש את גולן תמורת סך של 1.1 מיליארד ₪ ותוותר על חוב בסך של 600 מיליון ₪. הממונה על ההגבלים העסקיים ומשרד התקשורת לא אישרו עסקה זו. שתי החברות, הגישו ערעורים על החלטת הממונה וכן עתרו לבג"צ כל אחת בנפרד כנגד החלטת משרד התקשורת. למיטב הידיעה, ההסכם בין הצדדים עדיין תקף.

משראתה גולן טלקום, כי ישנו קושי עצום במימוש ההסכם עם סלקום, כרתה הסכם עם הוט מובייל לקבלת שירותי אירוח, (נדידה פנים ארצית) למשך 10 שנים. משרד התקשורת הודיע לצדדים, כי אין להוט מובייל סמכות לספק שירותי נדידה פנים ארצית. זה היה רמז עבה מצידו של משרד התקשורת כי אין דעתו נוחה מהסכם זה, וכי לא יאפשר לגולן להתמזג עם אחת מארבע החברות הגדולות.  כמו כן, סלקום טענה, כי הסכם זה עם הוט מהווה הפרת הסכם עימה, הקובע, כי גולן לא תבצע עסקאות מהותיות ללא אישורה, ואף השיגה צו מניעה זמני לשם מימוש ההסכם עם הוט. ערעור מצידה של גולן, על צו המניעה הזמני לביהמ"ש העליון, נדחה בחודש שעבר. הוט הודיעה לאחרונה, כי ההסכם עם גולן בוטל, ככל הנראה כדי לא להוות מכשול לשם מכירת גולן לצדדים אחרים.

בינתיים, התנהל מו"מ למכירת גולן לשני גורמים אחרים: קבוצת אלקו וקבוצת חזי בצלאל – אקספון. בהתאם להודעות סלקום לבורסה, היא אישרה לגולן לקיים מו"מ למכירתה לשני גורמים וניהלה עימם מו"מ מתקדם לשיתוף רשתות. דא עקא, כי הקבוצה המשמעותית יותר מבין השניים – אלקו –  פרשה מהמרוץ.

במקביל, משרד התקשורת הודיע על כוונתו לחלט 31 מיליון ₪ מערבותה של גולן טלקום בגין הפרת רישיונה לנוכח פירוק הרשת שלה. יש להניח, כי גולן טלקום תנקוט באמצעים משפטיים על מנת להשיג על החילוט או לפחות לעכבו עד שתוסדר מכירתה.

לפני ימים אחדים פורסם, כי גולן החליטה להפחית ב50% את תשלומיה לסלקום עבור שירותי האירוח שהיא מקבלת ממנה, זאת לצד הגשת תביעה לבית המשפט המחוזי כנגד סלקום, ככל הנראה על מנת להשיג סעד הצהרתי המגבה את מהלכיה וכדי למנוע מהלכים מצד סלקום לשם ביטול שירותי האירוח.

באין קונים, תוך שהיא חבה סכומים עצומים לסלקום, מפרה את רישיונה לדעת משרד התקשורת ומצויה בסכסוך חוזי עם סלקום שבה היא תלוייה, מצויה גולן במצב עגום. נדמה שחברה זו הינה פסע לפני פנייה לבתי המשפט על מנת ליצור הגנה מפני נושים ולהכניסה למסלול של מכירה באמצעות בתי המשפט – מסלול שבו בית המשפט יוכל להפעיל מנופים כלפי הממשלה על מנת שתגלה יתר גמישות ביחס לתהליך המכירה. באופן זה תתכן אפשרות של מכירת החברה בערכים נמוכים מאלו הנדרשים על ידי בעליה כיום. ככל שמכירת גולן כמפעיל חי לא תתאפשר, ניתן לפרק את החברה ולמכור את נכסיה, שעיקרם הינם המנויים. כך ניתן  להעמיד למכירה לפני המפעילים הקיימים בשיטת מכרז מספר קבוצות לקוחות על פי רמת האטרקטיביות שלהם.

מאחר שמשרד התקשורת בינתיים לא נקט בצעדים לביטול רישיון גולן, אזי המפתחות מצויים בידי בעלי החברה ובידיה של סלקום, שהיא הנושה העיקרית של גולן. מאחר שההסכם בין סלקום לגולן עדיין תקף ולא התקבלו הכרעות שיפוטיות בהליכים נגד ההחלטות שלא לאשרו, נראה שיש קושי בפני סלקום מלנקוט בהליכי פירוק כנגד גולן, אלא אם לא משולמים לה הכספים בגין האירוח השוטף של לקוחות גולן על רשת סלקום, במובן זה יתכן שאי ביצוע התשלומים מצד גולן משחק לידי סלקום.

מבחינה ציבורית, ראוי שסוגיית גולן תפתר בהקדם, שכן חוסר הוודאות הכרוך בעתיד החברה משפיע על קבלת ההחלטות של חלק מחברות הסלולאר, לבטח של סלקום, שהיא חברת הסלולאר הגדולה בישראל, ומדכא את המוטיבציה להשקיע בתשתיות רדיו.

* גילוי נאות: משרדנו ייצג את אחת מהקבוצות שהתמודדו על רכישת גולן במו"מ מול חב' סלקום בהקשר הנדון

תגובות