משרד התקשורת: ליברליזציה משמעותית באסדרת שירותי אינטרנט

כותב: עו"ד אבי רימון
פורסם ב: קטגוריה רשת אינטרנט
בתאריך: 06.07.2016

שר התקשורת חתם על היתר כללי למתן שירותי אספקת גישה לרשת האינטרנט. בהתאם להיתר זה, אין צורך בקבלת רישיון מיוחד לשם אספקת השירות, אלא די ברישום אצל משרד התקשורת לצורך העניין.

רישום זה, מחייב הגשת הודעה ומסמכים למשרד ואינו כרוך בקיום תנאים משמעותיים. הרישום מקנה את האפשרות לספק שירות למשך 10 שנים (ניתן לחדש את התקופה) לכמות מנויים של עד 20,000.

מדובר ביוזמה מבורכת, שהתקיים לגביה שימוע לפני 10 שנים. ההיתר עצמו נחתם לפני 3 חודשים ולא ברור מדוע פורסם באיחור.

תגובות