ספאם ועמותות

כותב: עו"ד אבי רימון
פורסם ב: קטגוריה דואר אלקטרוני
בתאריך: 30.10.2015

תביעות בבית המשפט לתביעות קטנות בגין משלוח דואר "זבל" (ספאם) בניגוד לסעיף 30א לחוק התקשורת הינן חזיון נפוץ לאחרונה, הן בשל ריבוי ההודעות הפרסומיות במייל ובסמס, והן לאור העובדה, שניתן לזכות בפיצוי ללא הוכחת נזק בשל משלוח הודעות, שלא נשלחו בהתאם להוראות הסעיף.

בין שולחות הדואר הפרסומי מצויות גם עמותות. השופטת אפרת בוסני מבית המשפט לתביעות קטנות בת"א, הוציאה לאחרונה תחת ידה מספר החלטות בנושא.

בהחלטה אחת קבעה כבוד השופטת, כי משלוח הודעות לגיוס תרומות אינן בניגוד לחוק כי הן אינן מסחריות, ולכן האיסורים בחוק אינם חלים עליהן.

האיסור על משלוח הודעות בחוק חל על הודעות פרסומיות. הודעות אלו מוגדרות בחוק כדלקמן:

"דבר פרסומת – מסר המופץ באופן מסחרי, שמטרתו לעודד רכישת מוצר או שירות או לעודד הוצאת כספים בדרך אחרת;"

אף על פי שבקשת תרומה היא עידוד הוצאת כספים, השופטת הנכבדה, קבעה, כי הפנייה באמצעות ההודעה צריכה להיות על פי תוכנה מסחרית. לעניות דעתי, קיימת אפשרות פרשנית לגיטימית, לפיה לא נדרש תנאי זה על פי החוק, וכי הביטוי "באופן מסחרי" לא מתייחס לתוכן ההודעה אלא לאופן הפצתה על מנת להבחין בין משלוח למספר מצומצם של אנשים לבין משלוח לכמות נכבדה של נמענים. לפיכך, לדעתי הצנועה, לא יהיה זה מופרך  לראות גם בבקשת תרומה כבקשה ש"חוק הספאם" חל עליה, אם נשלחה לקבוצה גדולה בקשה כזו במייל או בסמס.

בהחלטה אחרת קבעה השופטת בוסני, כי עמותות ומוסדות ללא כוונת רווח אינם פטורים מהוראות החוק הנדונות. במקרה שהונח לפני השופטת נתבעה עמותה לעידוד אורח החיים הטבעוני, שבמסגרת ההודעות ששלחה בעניין הטבעונות כללה רשימה של חנויות ובתי עינוג, המציעים מנות טבעוניות או מוצרי מזון טבעוניים. לדעת השופטת, רשימה כזו עלולה לספק את יסוד המסחריות הנדרש, על מנת שהחוק יחול על הודעות מסוג זה, מאחר שיתכן שיש בהפצת הרשימה כדי לעודד רכישת מוצר או הוצאת כספים לטובתו של גורם מסחרי.

(תק (ת"א) 50990-06-15)

תגובות