ספקטרום לדור 5

כותב: עו"ד אבי רימון
פורסם ב: קטגוריה ועדת מכרזים
בתאריך: 20.12.2017

בריטניה

Ofcom הרגולטור הבריטי, מתעתד לצאת במכרז לגבי שני תחומי תדרים בעיקר לצורך מערכות דור 5. בכוונת ממשלת בריטניה "לשווק" 40 מה"צ בתחום 23 גה"צ ו-105 מה"צ בתחום 3.4 גה"צ.

המכרז מיועד למפעילי הסלולאר הקיימים, תוך שהרגולטור מעוניין להרחיב את מספר המפעילים בתחום ההפעלה הווירטואלי ולא בתחום התשתית.

ברקע מתנהל מאבק בין חברת הסלולאר "3" של האצ'ינסון, לבין המפעיל "EE" שבבעלות BT. בעוד ש"3" מחזיקה כ- 15% מהספקטרום שהוקצה לסלולאר, הרי EE מחזיקה 42% ממנו!

כמות הספקטרום שבידי EE לא רק נותנת יתרון ברמת השירות, אלא מאפשרת ל- EE להשיק טכנולוגיות חדשות לפני המתחרים, כך ארע ש-EE השיקה שירותי דור 4 כ- 9 חודשים לפני כל שאר מפעילות הסלולאר, וזכתה ליתרון שיווקי ניכר בגיוס לקוחות.

"3" עומדת על כך שהנתח של EE בספקטרום לא יעבור את 30%, דבר שימנע מ- EE מלהשתתף במכרזים בעשור הקרוב.

Ofcom פרסם עמדתו, לפיה אף מפעיל לא יחזיק יותר מ- 255 מה"צ מהספקטרום הניתן לשימוש מיידי – דבר שמקפיא את סך הספקטרום הניתן לשימוש של EE, וימנע ממנה להתחרות על תדרי 2.3 גה"צ. ביחס לכלל הספקטרום, זה שניתן למימוש מיידי וזה הצפוי תהיה תקרה של 340 מה"צ למפעיל, שמשמעותה 37% מסך כל הספקטרום, שצפוי להיות מוקצה עד 2020, ושאמור לכלול גם תדרים בתחום ה- 700 מה"צ, כך ש-EE תוכל לרכוש עד 89 מה"צ נוספים בתחום ה 3.4 גה"צ.

לדעת Ofcom הספקטרום העומד כיום לרשות "3" מאפשר לה להשיק שירותים בדור 5, לאחר שרכשה חברה אחרת המחזיקה ספקטרום בתחום ה-3.4 גה"צ.

"3" לא מרוצה מהחלטה זו, והצהירה כי תעתור לביהמ"ש, חששה הוא ששתי החברות המובילות, EE ו- VODAFONE, ירכשו ספקטרום רק כדי לחסום אותה.

לאחר שהרגולטור האירופי לא אישר את המיזוג של "3" עם O2 (החברה הרביעית בגודלה) בטענה של פגיעה בתחרות, מבקשת "3" להפחית את כוחה של EE על פי אותה הגישה שמנעה את המיזוג.

EE מצידה, לא נשארת חייבת ואף היא מאיימת בעתירה, אם יימנע ממנה לרכוש ספקטרום בתחום 2.3 גה"צ בטווח הקצר, כתוצאה מהעיסוק בטענות "3". EE מבקשת, כי במכרז הקרוב, גם ישווקו תדרים מתחום ה- 700 מה"צ ו- 2.3 גה"צ למטרות דור 5, על מנת ליצור ודאות ויכולת תכנון של המפעילים.

בישראל

שר התקשורת הודיע לפני כמה חודשים על הקמתה של ועדת מכרזים לשם הקצאת תדרים במגוון תחומים:

  • 700 עד 900 מה"צ.
  • 5 מה"צ.
  • 8 – 3.4 גה"צ.

הודעה די עמומה וכללית. מצד אחד ההודעה מציינת, כי התדרים יוקצו למי שיינתן לו רישיון רט"ן, במשמע, מפעיל חדש, אך מאידך, קובעת ההודעה, כי כמות הספקטרום המוקצית לכל מפעיל כיום היא נמוכה ביחס למקובל.

כמו כן, ההודעה מציינת, כי תיבחנה הקלות בתחום ההתחייבויות על פריסת תשתיות ביחס לזוכים במסגרת מכרז דור 4 שהתקיים בתחילת שנת 2015.

ניכר, כי בישראל אין מדיניות מגובשת לגבי אופי ההקצאות, היקפיהן וכללי המשחק הבסיסיים – דבר שרצוי להשלימו בטרם הקמת ועדת מכרזים, שכן מן הסתם, יש מקום לפתחון פה של הגורמים בשוק הנוגעים בדבר. אפשרות אחרת היא שהמדיניות קיימת, אך לא מפורסמת.

תגובות