עניתם לשיחת טלפון בשירות נדידה, וחויבתם?

כותב: עו"ד אבי רימון
פורסם ב: קטגוריה גלישה בנדידה
בתאריך: 18.12.2016

כל מי שנסע לחו"ל והשתמש בשירות נדידה שמאפשר לו לקבל ולהוציא שיחות באמצעות המספר הישראלי, היה צריך לשים לב, כי הוא משלם גם בעבור שיחות נכנסות, בשונה מהמצב בארץ, שבו לא משלמים בגין שיחה נכנסת.

בנו של מר חמדי, סטודנט, נסע לגרמניה ונטל טלפון עם סים של סלקום הממומן על ידי אביו. הבן רכש בגרמניה כרטיס סים מקומי והשתמש בו למטרת דאטה והוצאת שיחות, אך המשיך לקבל שיחות באמצעות הסים של סלקום. כעבור כחודש, נוכח האב, כי חשבון הטלפון שלו חויב בכ- 3,500 ₪ בגין שיחות נכנסות.

הבן טען, כי לא ידע כי הוא מחויב על שיחות נכנסות, ואילו ידע על כך, היה נוהג אחרת, לכן האב המשלם תבע את סלקום לשם החזרת התשלום.

בית המשפט קבע, כי היה על סלקום ליידע את המנוי בסמוך להגעתו לחו"ל על עצם החיוב בשיחות נכנסות, הואיל ומדובר בחיוב חריג ושונה מהרגיל.

ציפיית בית המשפט הייתה, כי סלקום תשלח מסרונים למנוי עם הגעתו לחו"ל, ותיידעו על העניין, כפי שהיא שולחת מסרונים לגבי חיובי הדאטה במסגרת הגלישה הסלולרית, ומציעה, בהתאם, תוכנית גלישה מיוחדת במסגרת נדידה.

בית המשפט לא סבר שעצם העובדה ששיטת החיוב הנ"ל מוזכרת בהסכם עם הלקוח, פוטרת את סלקום, משום שלעמדתו חובת ההגינות מחייבת התראה בדיוק כמו שניתנת לעניין הגלישה.

מה שנשמט מקביעת בית המשפט היא העובדה שמשלוח ההודעות שסלקום שולחת לעניין חיובי הדאטה לגבי גלישה בנדידה, שבית המשפט כה הסתמך עליו היא חובה רגולטורית שהוטלה על ידי משרד התקשורת במסגרת הרישיונות של חברת הסלולאר, והיא נובעת מכך שמשרד התקשורת סבר, כי מדובר בחיובים מאד גבוהים, שעל חלקם הצרכן מתקשה לשלוט. לא בכדי משרד התקשורת לא קבע חובת משלוח הודעות בעניין שיחות נכנסות, שהיא תופעה ידועה ושגורה מאז קיום שירותי הנדידה.

אמנם מדובר בפסיקה של בית המשפט השלום, ואינה מהווה תקדים, אולם ככל שיאמצוה בתי המשפט האחרים, הרי מדובר בחשיפה כספית עצומה מצידן של חברות הסלולאר.

תגובות