עסקת גולן טלקום-הוט

כותב: עו"ד אבי רימון
פורסם ב: קטגוריה אירוח ברשת
בתאריך: 05.07.2016

כפי שהתבשרנו, גולן טלקום חתמה על עסקה מז'ורית עם הוט מובייל, אשר בהתאם להודעת הוט, חברת האם, לבורסה, משמעותה אירוח ברשת הוט של לקוחות גולן, כאשר הוט תלווה לגולן סכום לתשלום חובותיה כלפי סלקום בסך של כ- 600 מיליון ₪.

פרטי ההסכם לא התפרסמו והודעת הוט לבורסה עמומה משהו. על פני הדברים נראה, כי הכוונה שגולן תתפקד כמפעיל וירטואלי. עסקה זו מחויבת, באישורו של הממונה על ההגבלים העסקיים. נראה שגולן אף לא תוכל לממש את העסקה ללא אישור משרד התקשורת לנוכח העובדה, כי רישיונה אינו מאפשר התנהלות כמפעיל וירטואלי. רשויות כזכור דחו את עסקת רכישת גולן על ידי סלקום מאחר שראו בעסקה עם סלקום, משום התפוגגות גולן כגורם תחרותי ממשי, והעדיפו, על כן, את פיזור לקוחות גולן על פני שימורה תחת כנפי סלקום. הבעיה העיקרית, כפי שהערתי בעבר, היא שהממונה ומשרד התקשורת מתעלמים מכך שגולן הפרה בצורה קיצונית את הרישיון שלה, ולכאורה נעזרה בהפרה זו על מנת לקדם את עסקיה, לגייס לקוחות ולשמור על רמת התחרות. מבחינות רבות עמדת שתי הרשויות הנ"ל הייתה מנותקת מהמציאות.

המעבר המתבקש כתוצאה מעסקה זו של גולן ממפעיל בעל רישיון רט"ן רגיל המחויב בהקמת תשתית אל בעל רישיון וירטואלי, אינו טריוויאלי, וקשה למימוש משפטי בין היתר לנוכח הפרת הרישיון וההטבות הרבות שקיבלה גולן מהמדינה כנגד התחייבותה להקים תשתיות ושבעטיין הצליחה לגרוף כמות מנויים כה גדולה. כעת נראה, שיקשה להתעלם מהפרותיה של גולן. כמו כן, מדובר בעיסקה שלפחות יוצרת שעבוד של גולן לקבוצת הוט, וזאת יוצרת תלות כלכלית עצומה של גולן בהוט דבר יפגע ביכולותיה העצמאיות של גולן ויחזק את קבוצת הוט,אשר לה יתרון רב אל מול סלקום ופרטנר.

תגובות