פורסם דוח פילבר להסדרת ענף השידורים

כותב: עו"ד אבי רימון
פורסם ב: קטגוריה תוכן שיווקי
בתאריך: 05.07.2016

עם סגירת גיליון זה פורסם דוח הועדה להסדרת ענף השידורים בראשות מנכ"ל משרד התקשורת, שלמה פילבר.

הועדה ממליצה על שינויים מרחיקי לכת וסבוכים בענף שידורי הטלוויזיה בישראל, שעיקרם החלת רגולציית מדורגת על כל הספקים בהתאם לנתח השוק ובכללם גם ספקים הפועלים ברשת האינטרנט בלבד. כמו כן, ממליצה הועדה על החלת חובות מכירת תכנים לכל הספקים שיש להם מנויים בעיקר מצידם של ערוצי הספורט. הועדה רואה לנכון לאפשר תחת כללים גם שילובו של תוכן שיווקי. דיווח מפורט אודות תכני הדו"ח יתפרסם בגיליון הבא. 

תגובות