פייסבוק לא תוכל להתעלם מהדין הישראלי

כותב: עו"ד אבי רימון
פורסם ב: קטגוריה paypal
בתאריך: 06.07.2016

ביהמ"ש המחוזי – מרכז, דן בבקשת אישור תובענה ייצוגית כנגד פייסבוק, שבמסגרתה נטען שפייסבוק הפרה את דיני הגנת הפרטיות בכך שהיא מנטרת וקוראת את ההודעות של המשתמשים ללא הסכמה מודעת שלהם, במיוחד שחלקם קטינים, ולא מקיימת את הוראות חוק הגנת הפרטיות בדבר רישום מאגרי המידע שלה אצל רשם מאגרי המידע הישראלי

תובענה זו, המבקשת להכפיף את פייסבוק לדין המהותי ולמנגנונים השלטוניים בישראל, כמובן נתקלת בהתנגדות נחרצת מצד התאגיד הענק, אשר הגיש בקשה מקדמית לסלק על הסף את התובענה, מאחר שתנאי השימוש במערכת פייסבוק, שאותם מאשרים המשתמשים כאשר פותחים חשבון במערכת, קובעת סמכות שיפוט ייחודית לבתי המשפט במחוזות מסוימים בקליפורניה.

כמו כן, נטען ע"י פייסבוק, כי בתי המשפט הישראליים אינם הפורום המתאים לנהל את התובענה, משום שאותם תנאי שימוש קובעים שהדין שצריך לשלוט במערכת היחסים בין פייסבוק למשתמשיה הוא דין מדינת קליפורניה, וכן משום ששרתי החברה המספקים את השירות אינם מצויים בישראל.

שאלות דומות עלו בתובענה ייצוגית כלפי Paypal עליה דיווחנו בעבר.

בית המשפט הפעיל את חוק החוזים האחידים על תנאי השימוש הנדונים, וקבע, כי תנאי המחייב משתמש ישראלי, להתדיין עם פייסבוק בקליפורניה הוא נטל משמעותי, שעלול למנוע את ההתדיינות, ולכן הוא בגדר תנאי מקפח על פי חוק החוזים האחידים ובטל. ביהמ"ש תומך החלטתו בכך שבישראל 4 מיליון משתמשי פייסבוק, וזו מתאימה שירותיה לציבור צרכני ייחודי זה, אשר תורם להכנסותיה מפרסום ברשת החברתית הנדונה. מי שמקיים עסקים בקנה מידה כזה בישראל, צריך להיות נכון, לדעת ביהמ"ש, להיתבע בישראל. ביהמ"ש אינו מקנה חשיבות, לצורך העניין, לכך שתביעה ייצוגית בסדר גודל כזה משתלם גם לקיים בקליפורניה.

לא רק שבית המשפט קובע שניתן יהיה לדון בתביעה בישראל, אלא שמוסיף הוא שהדין שיחול על התביעה הוא הדין הישראלי, הן בהיבטים הנוגעים לתנאי השימוש והן ביחס לעילת התביעה הנזיקית, מאחר שלהשקפת ביהמ"ש ההודעות נשלחות מישראל ואין חשיבות למקום המצאות השרתים של פייסבוק. בזאת חושף ביהמ"ש את פייסבוק להפרות אפשריות של הסדרי רישום וניהול מאגרי המידע על פי חוק הגנת הפרטיות.

כעת נותר לראות, אם תערער פייסבוק על פסיקה זו, בייחוד על הקביעה שהדין הישראלי שולט בפעולותיה של פייסבוק כלפי משתמשים תושבי ישראל.

תגובות