פסק דין LinkedIn – הזכות לכרות מידע

כותב: עו"ד אבי רימון
פורסם ב: קטגוריה כורי מידע
בתאריך: 20.12.2017

האם בעל אתר חייב לאפשר לצד ג' לטול מהאתר שלו מידע?

LinkedIn מנהלת את אחת מהרשתות החברתיות הגדולות בעולם, המיועדת בעיקר לשם איתור משרות בתחום ההנדסה והמקצועות החופשיים ולשם יצירת קשרים עסקיים.

הקמת פרופיל ברשת זו וביצוע פעולות במסגרתה, כרוכה בהקמת חשבון, בשם משתמש ובסיסמא. אולם אפשרות הצפייה בפרופילים מתאפשרת גם באופן חופשי, ללא חשבון.

HIQ היא חברה המתמחה בתחום משאבי אנוש והיא מספקת שירותים לארגונים שונים על בסיס מידע אותו היא אוספת גם בצורה ממוכנת מתוך הפרופילים שב- LinkedIn המצויים בדפים הפתוחים לכלל הציבור. למעשה, כל העסק שלה בנוי על כריית מידע מ-LinkedIn.

LinkedIn לא היתה מרוצה מכך. היא טוענת שבפעילות של HiQ יש משום פגיעה בפרטיות של לקוחותיה וכי זכותה למנוע כריית מידע, שפירושה כניסה למערכות המחשוב שלה. על כן, החליטה LinkedIn להפעיל אמצעים ממוחשבים כדי למנוע מ HiQ את הכניסה לאתר ונטילת המידע.

לאור זאת, פנתה HiQ בבקשה לצו שיאסור על LinkedIn מלמנוע גישה לדפים הפומביים שלה.

ביהמ"ש בקליפורניה דן בבקשה לצו זמני שימנע את פעילות LinkedIn, ונעתר לה באופן מקדמי.

ביהמ"ש קבע, כי במאזן הנוחות, הנזק שעלול להגרם ל- HiQ הוא גדול במידה רבה מהנזק שנטען על ידי LinkedIn שכן מדובר במכת מוות ל HiQ, אם לא תוכל לכרות מידע מהרשת החברתית הנ"ל.

ביהמ"ש דחה את הטענות בדבר הפרת פרטיות של מנויי הרשת החברתית לנוכח חשיפתם של הפרופילים בתחום הפתוח לציבור כולו.

ההכרעה החשובה ביותר של ביהמ"ש הייתה ביחס לטענתה של הרשת, כי אי החוקיות של פעולות HiQ נובעת מכך שכריית מידע (crawling, Harvesting) מנוגדת לתנאי השימוש של האתר. ביהמ"ש עורך הבחנה בין כריית מידע מדפי אינטרנט גלויים לכל, לבין דפים שהם מוגני סיסמא. לדעת ביהמ"ש, יש לאפשר כריית מידע באופן אוטומטי מדפים הגלויים לכול על מנת לשמור על האופי הפתוח של רשת האינטרנט, וכדי לשמור על התחרות וזרימת המידע. ביהמ"ש מדמה את אתר האינטרנט לחלון ראווה, שלא ניתן להגביל את אפשרות הצפייה בו, להבדיל מפנים החנות עצמה, שניתן להגביל את הכניסה אליה או להסדיר את כללי ההתנהגות בה.

פרשנות:

מדובר בפסיקה יוצאת דופן בחשיבותה. לא רק שביהמ"ש אינו רואה פסול בכריית המידע על אף אמצעים שננקטו מצידה של LinkedIn, אלא שהוא מורה על הסרת אמצעים ויוצר לכורי המידע זכות המגינה על יכולתם להמשיך ולעשות כן.

אמנם לא מדובר בפסיקה סופית אלא בהחלטה זמנית, אולם יש לה השפעה מרחיקת לכת לגבי האתרים החזקים בשוק, האוצרים מידע עצום ובעל ערך רב.

תגובות