רגולטורים נגד שיתוף מידע בין WhatsApp ל- Facebook

כותב: עו"ד אבי רימון
פורסם ב: קטגוריה עו"ד
בתאריך: 13.10.2016

לאחר ש WhatsApp הודיעה למנוייה, כי תשתף מידע אודות מנוייה עם חברת האם שלה Facebook, מתחילים הרגולטורים לעכל את העניין ולהגיב.

בגרמניה, הרגולטור האחראי על חופש המידע ושמירתו, הנפיק צו האוסר על Facebook לאסוף מידע אודות מנויי WhatsApp ומחייבה למחוק כל מידע שהגיע אליה מאת חברת הבת.

הרגולטור בהודעה זועמת טוען, כי Facebook ו-WhatsApp הודיעו עם רכישת WhatsApp על כך שלא ישתפו ביניהן מידע, ולכן שיתוף המידע הנ"ל הוא בגדר הפרת הבטחה והטעיית ציבור מנויי WhatsApp. כמו כן, לדעת הרגולטור, WhatsApp איננה יכולה לבצע שיתוף מידע זה בצורה חד צדדית, אלא עליה, על פי החוק הגרמני, לבקש אישור מפורש מאת כל מנוי שהמידע אודותיו מועבר ל-Facebook.

הרגולטור הגרמני רואה את Facebook כפופה לחוק הגרמני, הואיל ויש לה חברת בת הרשומה בגרמניה, העוסקת בשיווק שירותיה.

במקביל נציבות הסחר הפדראלית בארה"ב, FTC, הודיעה, כי תבחן מספר תלונות שהגיעו אליה מאת ארגונים וולונטריים להגנת הפרטיות אודות אי חוקיות השינוי במדיניות הפרטיות של WhatsApp. כך אף הודיע הרגולטור האיטלקי, באומרו, כי יפתח בבדיקה, האם השינוי תואם את החוק האיטלקי ובמיוחד את אופן קבלת הסכמת המנויים לשינוי זה או ביטוי התנגדותם לו.

אין ספק, כי שינוי מדיניות הפרטיות מעורר קשיים לא מבוטלים, מאחר שהוא מתייחס גם למידע, שכבר נאגר אצל WhatsApp בטרם ההודעה על שינוי.

תגובות