Internet Freedom Vs. Net Neutrality

כותב: עו"ד אבי רימון
פורסם ב: קטגוריה pay pal
בתאריך: 09.05.2017

עידן הסמכותנות הפוקד את העולם, שהתבטא, בין היתר, בבחירת טראמפ, נותן את אותותיו אף בתחום התקשורת.

כפי שדיווחנו, הנשיא טראמפ החליף את יו"ר ה-FCC, טום ווילר, באיש כלבבו, אגאי פיי.

פיי, שנודע בהתנגדותו להחלת כללי ניטראליות הרשת, הכריז, עם כניסתו לתפקיד, על כוונתו לבצע שינויים משמעותיים בנדון.

כללי ניטרליות הרשת שנקבעו ע"י ה- FCC נועדו בעיקרן למנוע מספקיות האינטרנט מלסבסד תכנים מטעמן או לקבוע תעריפים מכבידים ביחס לצריכת תכנים מטעם מתחריהן ובראשן נטפליקס ואמזון.

הצעד הראשון שבו נקט פיי התבטא בהקפאת החקירות שה- FCC ניהל כנגד AT&T, Verizon, ו- T-Mobile ביחס לתוכניות תעריפים שסבסדו צריכת תכני וידאו של המפעילים או גלישה לתכנים מטעמן.

בחודש שעבר פרסם פיי תוכנית חדשהתחת השם: Restoring Internet Freedom, (כינוי אורווליאני במשהו). מטרתה המוצהרת של התוכנית היא להשיב את מעמדם של שירותי האינטרנט לימי בראשית של שירותים אלו, כאשר לא חלו עליהם הסדרים למיניהם. התוכנית מבקשת להוריד את דרג הרגולציה החל על השירותים בכך שספקי האינטרנט לא יחשבו ל"מפעילים" – הגדרה שמחילה עליהם הסדרים מחמירים יותר, לרבות כללי ניטראליות הרשת. נושא נוסף המופיע בתוכנית הוא הוצאת הסמכות מידי ה- FCC לקבוע הסדרים לעניין הגנת הפרטיות בכל הקשור להתנהלות מפעילי התקשורת ולהחזירה אל נציבות הסחר הפדראלית (FTC) – כוונת פיי היא, לבטל כללים שה- FCC הנפיק בחודשים האחרונים, המגבילים את  השימוש במידע שיש למפעילי התקשורת אודות לקוחותיהם – כללים, אגב יחסית ליברלים לאלו החלים באיחוד האירופי. כמו כן, בדעת פיי בתוכנית זו לצמצם את פעילויות אכיפה שיש בהן כדי להשפיע על ההסדרים הרגולטורים.

לגישת פיי, השינויים הללו נדרשים על מנת לחזק את ספקיות האינטרנט ולעודד פריסת תשתיות האינטרנט בארה"ב. התוכנית תידון בפורומים ציבוריים שונים, לרבות בבתי הנבחרים הפדראליים האמריקאים.

תוכנית זו, תחזק ללא ספק, את שלושת הספקים הגדולים שציינו לעיל, להם זרועות בכל ענפי התקשורת המרכזיים, והשאלה היא איפוא איזו השפעה תהא לכך על עולם התכנים האודיו-ויזואליים. הטענה הנשמעת היא, כי חזרה לאחור תפגע באותם חלקים מתוך החברה האמריקאית שאינם יכולים להתמודד עם הענקים הנדונים, כגון: עסקים קטנים והמגזר הצרכני.

במקביל, עתירה של ספקי האינטרנט כנגד כללי ניטרליות הרשת, שנקבעו בזמן הממשל הקודם, נדחתה על ידי בית המשפט הפדראלי לערעורים בוושינגטון.

לתוכנית של פיי צפויה התנגדות משמעותית מצד גורמים שונים שאין לקחת אותם בקלות ראש. התאגדות האינטרנט העולמית – IA, בה חברות חברות האינטרנט הגלובליות, כגון: פייסבוק, ebay, Tripadvsor, PayPal, מייקרוסופט, אמזון, נטפליקס, גוגל, אובר ועוד הוציאה החודש גילוי דעת, המתנגד בתקיפות לתוכנית של פיי בטענה, שהכללים שה – FCC הנפיק בשנתיים האחרונות מגנים על הצרכנים מפני עוצמת ספקי האינטרנט המבקשים לסנן (כלכלית) את התכנים שיגיעו לצרכנים, וכי חזרה לאחור תיצור רשת אינטרנט חלשה יותר ותפגע בקידמה של השירותים המקוונים.

לחברות אלו יש עצמה רבה גם בתחום הפוליטי, ולכן, ספק אם פיי יצליח במלוא תכניתו, וסביר שיהא עליו להתפשר.

תגובות