בג"צ הקו הכשר

כותב: ניצן רימון
פורסם ב: קטגוריה קו כשר
בתאריך: 14.09.2022

במהלך חודש יולי נערך בבית המשפט העליון דיון בשתי עתירות הנוגעות לשירותי הקו הכשר. העתירה הראשונה הוגשה על ידי ועדת הרבנים לענייני תקשורת ועל ידי ארגוני זכויות אדם חרדיים כנגד החלטות שר התקשורת לשינוי מתכונת השירות הכשר, והעתירה השנייה הוגשה על ידי ארגונים הקרובים לתנועה הרפורמית הדורשים שינויים נוספים בשירות הכשר מעבר לאלו ששר התקשורת החליט עליהם.

שר התקשורת במהלך חודש אפריל שנה זו החליט על שינויים בהסדר הקו הכשר שהינו הסדר הסכמי משולש שבין המנוי לבין חברת הסלולר לפיו המנוי מזמין מאת חברת הסלולר שירות העומד בכללים של ועדת הרבנים לענייני תקשורת. הועדה  התקשרה בהסכמים עם רוב חברות הסלולר, שבהתאם להם הועדה מעניקה את תו התקן שלה למסלול שרות העומד בתנאיה.  כך, ניתן ללקוח שירות המוגבל רק לשירותי טלפון והודעות קוליות וזאת במסגרת מכשיר סלולרי ייעודי וסים ייעודי לשירותים אלו. השירות מחייב שימוש במספר מסוים מתוך טווחי מספור המזוהים והמוגדרים כמשרתים שירות כשר בלבד, ומכאן שאם הלקוח מבקש לצאת מהשירות הכשר הוא חייב להחליף מספר ומכשיר טלפון.

שר התקשורת החליט כי ניתן יהיה להשתמש בכל מספר ובכל מכשיר סלולרי לצורך מתן שירות כשר ולא כשר כאחד. החלטה זו שינתה באופן מהותי את השירות לדעת העותרים עד כדי איונו המהותי וזאת לדעתם בניגוד לדין וללא כל תשתית עובדתית המצדיקה זו. החלטות שר התקשורת היו צריכות להכנס לפועל בחלקן החל מיום 31.7.22. בג"צ החליט ליתן צו ביניים המונע את כניסת ההחלטות לתוקפן, וקבע דיון נוסף בנושא ליום 20.3.23. נימוקי בג"צ התמקדו בעיקר בשאלת סמכותו של השר להורות על ניידות מספרים בין שירות כשר לשירות לא כשר לאור העובדה שמשרד התקשורת אחז במשך שנים רבות בדעה שמדובר בשני שירותים שאינם מאותו סוג ולכן על פי חוק התקשורת המתיר ניידות מספרים רק בין שירותים שהינם מאותו סוג, ישנה מניעה להורות על ניידות מספרים בין שני שירותים אלו. כמו כן, הוציא ביהמ"ש צו על תנאי המורה למדינה לנמק את החלטותיה בנדון. זו החלטה שאינה שגרתית בראי החלטות בג"צ בשנים האחרונות, ויש לה משמעות רבה לציבור החרדי, אשר החליט לקחת חלק במשחק הדמוקרטי הישראלי לשם הגנה על זכויותיו.

בעתירת הגופים הרפורמים ניתן צו על תנאי כנגד המדינה לבוא להסביר מדוע לא ימנע מאת ועדת הרבנים לחסום מספרי טלפון שלא ע"פ קריטריונים חוקיים, שקופים וברורים ומפורסמים, ומדוע לא יתנה את החסימה בפרסום שם הנחסם ובקיום הליך של השגה.

(בג"צ 4442/21 ובג"צ 3800/22)

גילוי נאות – הח"מ מייצג יחדיו עם עוה"ד א. מיכאלי וי. בן שמש את ועדת הרבנים בתיק הראשון.

תגובות