דיני מכרזים

מכרזים הינם הכלי העיקרי שבמסגרתו הרשויות הציבוריות למיניהן מבצעות את רכישותיהן, ולפיכך, הערכות נכונה למכרז הינה עניין חיוני במהלך החיים המסחריים של כל ספק משמעותי במדינת ישראל.

ליווי משפטי של הליכי המכרז באמצעותו של עורך דין המומחה לדבר הוא יתרון חשוב לכל מתמודד במכרז, ולעיתים אין מנוס מהעסקת עורך דין לצורך הגשת ההצעה, התמודדות מול ועדת המכרזים או ניהול הליך בבתי המשפט בכל הנוגע לתוצאות המכרז או לתקיפת אי סבירות התנאים שבו.

עו"ד אבי רימון הינו בעל מומחיות יוצאת דופן בתחום דיני המכרזים הציבוריים. במסגרת שורת תפקידיו המשפטיים עו"ד רימון היה מעורב במאות מכרזים אל מול משרדי הממשלה, חברות ורשויות ממשלתיות והרשויות המוניציפליות השונות.

בתחום דיני המכרזים אנו מבצעים את הפעילויות הבאות:

 • פטור ממכרז

  השגת פטור ממכרז או דרישה במקרה הצורך לביטולו, בהתאם לאינטרס של הלקוח.

 • תהליכי הגשת ההצעה

  סיוע בהכנת ההצעה למכרז, בחינת תנאי הסף, בחינת הסכם ההתקשרות, הכנת הבהרות, מכתבי הסתייגות או דרישה לשינויים, הכול במטרה להגדיל את סיכויי הזכייה במכרז של הלקוח. בדיקת הערבות למכרז, בדיקת תקינות ההצעה ועמידתה בכל דרישות ההצעה ועוד.

 • הסכמי שיתוף פעולה

  הכנת הסכמי שיתוף פעולה או הסכמי קבלן משנה עם שותפים לביצוע הפרויקט.

 • ועדת המכרזים

  התנהלות אל מול ועדת המכרזים. לדוגמא: ייצוג הלקוח במסגרת שימוע לפני פסילה, דרישה לפסילת מתמודדים אחרים, דרישה לשינוי הניקוד שניתן להצעת הלקוח או למתחרה וכיוב'.

 • בחינת ההצעה הזוכה

  בחינת ההצעה הזוכה ואיתור פגמים בה או בהליכי המכרז.

 • עתירה מנהלית

  הגשת עתירות מנהליות לשם שינוי תוצאות המכרז או הגנה בפני עתירות של מתמודדים אחרים במקרה של זכיית הלקוח במכרז.

בנוסף, אנו בעלי ניסיון בהכנת ההצעות למכרז, ריכוז החומרים מאת בעלי המקצוע, עיבודם לשם התאמתם לדרישות המכרז והפקת ההצעה על כל היבטיה. במסגרת זאת, עו"ד רימון היה אחראי על זכיית הוט מובייל בע"מ במכרז תדרי הסלולאר בדור 3 שנערך על ידי משרד התקשורת בשנת 2010, ועל זכיית חברת חב' פלאפון תקשורת בע"מ במכרז תדרי הסלולאר בדור 4 בשנת 2015.

היתרון הברור של משרדנו, נובע מניסיון של עשרות שנים בתחום המכרזים, הכרת דרך פעולתן של ועדות המכרזים, התמצאות טכנולוגית במטאריה המקצועית של המכרז ויכולת למידה והבנה מהירה של כל נבכי המכרז.

אנו מזמינים אותך לצור קשר עם משרדנו לעניין כל סיוע משפטי הנדרש לך בתחום המכרזים.