דו"ח ועדת שכטר – הצעה להסדרת שידורי טלוויזיה בישראל

כותב: עו"ד אבי רימון
פורסם ב: קטגוריה בעלי מוגבלויות
בתאריך: 30.05.2015

החודש פורסם הדוח של הועדה בראשותו של פרופ' אמיר שכטר, שמונתה על ידי שר התקשורת, ארדן, לבחינת האסדרה העתידית של שידורי הטלוויזיה המסחרית בישראל, בעיקר על רקע הציפייה לנוכחות משמעותית יותר בעתיד הקרוב של טלוויזיה באינטרנט – iPTV.

הועדה הנפיקה דו"ח עשיר בהמלצות לשינויים מהותיים בתחום זה.

http://www.moc.gov.il/sip_storage/FILES/7/4437.pdf

להלן עיקרי ההמלצות.

ההמלצה העיקרית של הועדה היא להחיל רגולציה אחידה פחות או יותר לכל סוגי טלוויזיה, וזאת שלא על בסיס רישוי אלא על בסיס רישום וכפיפות למכלול כללים אחיד.

לדעת הועדה כל מי שמספק שירותי תוכן אודיו-ויזואלים שהופקו באופן מקצועי לצפייה בזמן אמת (ליניארי) או על פי הזמנה (VOD), המיועדים לציבור בישראל והמקיים לוח שידורים או ארגון תוכן, צריך להיות כפוף להסדרה, ללא תלות בטכנולוגיה בה נעשה שימוש, קרי לרבות שחקני iPTV. ההסדרה לא תחול על שירות המבוסס בעיקרו על תכנים המועלים על ידי הצופים/גולשים.

על הספקים יחולו חובות בדבר סיווג המשדרים, הנגשה לבעלי מוגבלויות, הגנה על הצרכנים ושידורים עבור קבוצות מיעוט.

תנתן הזדמנות לספקים לצור רגולציה עצמית בתחומי: האתיקה, הפרסום, המדרוג והשקיפות.

הספקים יהנו מחופש מערכתי מלא, ויהיו כולם רשאים להפיק שידורי חדשות.

תתקיים חובה להעמיד לרשות הציבור יצירה ישראלית מקומית מתחום סוגה עילית – חובה זו תוחל באופן הדרגתי על ספקים חדשים. הספקים הקיימים, (יס והוט), ימשיכו לשאת בחובותיהם הקיימים ביחס ליצירה המקורית עד שנתח השוק שלהם ירד אל מתחת ל – 25% (כל אחד) בתחום הטלוויזיה הרב ערוצית.

מימון היצירה המקורית הישראלית יבוא מתוך תמלוגים שיוטלו על ספקיות תשתית התקשורת (בזק, הוט וחב' הסלולאר ובמועד מאוחר יותר גם IBC), וסכומים נוספים שיבואו מהערוצים המסחריים הקיימים. הכספים ינוהלו ע"י קרן יעודית.

הוט ויס, כל עוד יש להן נתח שוק של 25% ויותר, תחוייבנה לאפשר שידור של תכניהן (שכבר שודרו), על ידי הספקים האחרים כנגד הסדר מסחרי במחירי שוק.

השחקנים החדשים יוכלו לקיים עצמם באמצעות פרסומות או באמצעות דמי מנוי. מי שיבחר לשלב בין השיטות לא יהנה מהיכולת לשדר את הערוצים הציבוריים (ערוצים: 1,2,10,חינוכית, כנסת וכדומה) בחינם, אלא יצטרך לנהל מו"מ מסחרי לשם שידורם, וכן לא יהנה מחובת המכירה של הפקות יס והוט במחירי שוק.

תוחל חובה על ספקי התכנים הליניארים לשדר גם את הערוצים הציבוריים.

יס והוט יוכלו לשדר פרסומות אם תרדנה אל מתחת ל–25% נתח שוק כל אחת, אולם אז לא יהנו מהיכולת לשדר את הערוצים הציבוריים בחינם.

יאסר פירסום סמוי, אך יתאפשר שיווק משולב תחת כללי גילוי נאות.

לדעת הועדה על מנת לממש אסדרה מוצעת זו יש להקים רשות תקשורת שתאחז בסמכויות המוקנות כיום למשרד התקשורת, למועצת הכבלים והלוויין ולרשות השנייה לטלוויזיה ורדיו. כמו כן, קוראת הועדה לשיפור תשתיות האינטרנט בישראל.

מדובר בהצעה מעניינת ומקורית לאסדרה, שמצד אחת מפחיתה את נטל החובות, אך מחילה אותם על קבוצה רחבה מאד של שחקנים. דומה שאסדרה זו מתאימה יותר לספקי תכנים רב ערוצים, והחלתה על כל ספק זעיר כגדול של תכנים לפי הזמנה עשויה להיות בלתי יעילה. יישום האסדרה יחייב שינויים מרחיקי לכת בדיני התקשורת וירידה לפרטים רבים נוספים. הניסיון לקיים רגולציית תכנים ושידור על גופים הפעילים באינטרנט הוא אתגר לא שגרתי ותקדימי. הדרך תהיה ארוכה ומפותלת.

תגובות