דור 5 – ארה"ב

כותב: עו"ד אבי רימון
פורסם ב: קטגוריה מכרז תדרים
בתאריך: 26.03.2018

רשויות הממשל האמריקאיות פועלות במרץ הרב לשם הכשרת הנתיבים הרגולטורים לפריסת רשתות דור 5. למעשה, יש כאן תחרות בינלאומית בין ארה"ב לסין – מי יפרוס ראשון ובאופן מקיף ביותר.

החודש עומד לעבור חוק פדרלי המכונה Mobile Now Act, שמטרתו לקבוע כללים מסוימים ביחס למכרזים להקצאת תדרים לטובת דור 5, ביניהם: 1) האפשרות שלא לדרוש דמי קדימה בגין הקצאת התדרים, 2) החובה להקצות עוד 255 מגהרץ לטובת שימושים אלחוטיים אזרחיים, נייחים או ניידים, 3) פתיחת תחום 42 ג'יגהרץ, 4) הקצאת כספים לשם פינוי תחנות טלוויזיה מתחום ה- 600 מגהרץ, 5) חיוב ה- FCC לקבוע מדיניות לשם הרחבת תחומי הספקטרום ללא רישוי והתחומים לשימוש משותף.

כמו כן, ה-FCC מתכנן להנפיק צו הפוטר הקמת מתקנים אלחוטיים קטנים ממכלול אישורים סביבתיים שמקורם בחוקים פדרליים, זאת לשם האצת פריסת רשתות דור 5. יוזמה זו נתקלת בהתנגדות מצד ארגוני שמירת הסביבה, הטוענים שה- FCC חורג מסמכותו הסטטוטורית.

תגובות