האם הענקת תעריף מוזל ללקוח מתמקח חורגת מעקרון השוויון?

כותב: ניצן רימון
פורסם ב: קטגוריה רשיון כללי
בתאריך: 14.09.2022

תג מחיר

תנאי הרישיונות הכלליים של חברות התקשורת מחייבים אותן לנהוג בשוויון ולהציע תנאים שווים ללקוחותיהם. האם חברות הסלולר עומדות בתנאים אלו כאשר הן מעניקות הטבות והנחות ללקוחות המאיימים לסיים את התקשרותם עם החברה, או המתמקחים על תנאי ההתקשרות, בשעה שלקוחות "נוחים" שאינם מתמקחים עם החברה אינם זוכים לאותם הנחות והטבות.

זו השאלה שעמדה במרכזם של שני ערעורים לביהמ"ש העליון על פס״ד שניתן בביהמ"ש המחוזי, בו נדחו שורה של בקשות לאישור תובענה ייצוגית כנגד מספר חברות סלולר שהתמקדו בשיטה המכונה "win back" שבמסגרתה מציעים המפעילים ללקוחות עבר, שנוידו לחברה אחרת, תנאים משופרים על מנת שיחזרו אל החברה.

הטענה העיקרית של המערערים היתה שהחברות מפרות את התנאי הקבוע ברישיון בכך שהן קובעות תעריפים אינדיבידואלים למנויים לפי כוח המיקוח שלהם ואף לא מפרסמות תעריפים אלה.

עמדת משרד התקשורת שהוגשה לבית המשפט, היתה כי בהתאם לרישיון, החברות יכולות לערוך בין לקוחותיהן הבחנה תעריפית רק אם לקוחות אלה משתייכים ל"סוגים שונים" של מנויים: כאשר במונח "סוגים שונים" הכוונה לדעת המשרד היא לקבוצות של לקוחות בעלי מאפיינים ייחודיים המצדיקים את ההבחנה; לדוגמא: חיילים או סטודנטים. לעמדת משרד התקשורת צורף מכתב מטעמו מיום 31.10.2013, שנשלח אל כל חברות הטלקום, ובו הובהר כי חל איסור להפלות בין מנויים המשתייכים לאותה קבוצת מנויים על ידי מתן הטבות ותוכניות תעריפים ייחודיות. מהמכתב עולה שהדברים נאמרו בפרט בנוגע לאפליה בין לקוח חדש לבין לקוח קיים וכי הטבות אלו יכולות לפגוע בתחרות. לדעת משרד התקשורת, נדרש, כי התעריף הבסיסי המוצע לכל הפונים יהיה אחיד, ואין בכך להגביל את האפשרות להגיע לידי הסכמה בדבר מחיר נמוך יותר בהתאם לכוח המיקוח של פונה, או לנהל מו״מ להוזלת המחיר בתור לקוח קיים.

בית המשפט העליון קבע, במסגרת הערעורים, כי בהתאם לפרשנות הראויה של הוראות הרישיון, החובה המוטלת על חברות הסלולר היא להציע תעריפים ותנאים זהים לכל הלקוחות הפוטנציאליים שפונים אליהן. חובה זו חלה בשלב ההצעה ואינה משתרעת על פני תקופת ההתקשרות כולה. כך הרישיון, דורש, כי התעריף הבסיסי המוצע לכל הפונים יהיה אחיד, אולם אין בכך כדי להגביל את אפשרות החברות ליתן מחיר נמוך יותר בהתאם לכוח המיקוח של הפונה או לנהל משא ומתן בדבר הוזלת המחיר ללקוח קיים. פרשנות זו בהתאם לפסק הדין מתיישבת עם תכלית הרישיון, להגן על אינטרס הצרכן ופגיעתה בחופש החוזים פחותה. על כן, החליט בית המשפט העליון לדחות את הערעורים והבקשות ולהתיר את החלטת בית המשפט המחוזי על כנה.

ע"א 528/20 שלומי כהן נ' סלקום ישראל בע"מ (מיום 07.07.2022)

תגובות