האם WAZE וגוגל הפרו זכויות יוצרים באפליקציות המיפוי שלהן?

כותב: עו"ד אבי רימון
פורסם ב: קטגוריה waze
בתאריך: 03.05.2017

חברת  PhantomAlert (להלן – החברה) פיתחה אפליקציית ניווט, המציגה במכשיר הנייד לפני הנהג  מיני נקודות עניין הסמוכות למסלולו במהלך נהיגתו.

לטענת החברה, מנכ"ל WAZE הציע בשנת 2010 לחברה לשתף את מסדי נקודות העניין של שתי החברות, אך החברה סירבה לכך משום של- WAZE לדעתה היה מסד נתונים דל מידי.

לטענת החברה, WAZE, בדרך שלא פורטה, שמה ידה על מאגר הנתונים של החברה, כללה אותו בתוך אפליקציית WAZE, ואף עדכנה נתונים אלו באפליקציית WAZE בהתאם לעדכונים שביצעה החברה.

החברה למדה זאת מתוך כך שהיא שתלה נקודות עניין פיקטיביות במאגר הנתונים שלה, שהתגלו לאחר מכן באפליקציית WAZE.

החברה טענה שגוגל, אחרי שרכשה את WAZE, הכלילה את נקודות העניין שהיא אספה באפליקציית המיפוי של גוגל.

לאור זאת, תבעה החברה את WAZE ואת גוגל בטענה של הפרת זכויות יוצרים, בבית המשפט המחוזי בקליפורניה. הנתבעות טענו, כי יש לסלק על הסף את התביעה, משום שהיא איננה מגלה עילה. לטענת הנתבעות, מסד הנתונים הנ"ל הוא בסך הכל אוסף של נתונים, ואינו לכן בגדר יצירה המוגנת על ידי דיני זכויות היוצרים האמריקאים. החברה מנגד טענה שלא מדובר באוסף סתמי של עובדות, אלא הוא פרי תהליך יצירתי מתמיד, שבו מתקיימת בחירה של הנקודות שאכן מעניינות את הנהג.

ביהמ"ש קבע, שעובדות כשלעצמן אינן מושא להגנה מבחינת דיני זכויות היוצרים. אולם "לקט" של עובדות יכול להיות מוגן בזכויות היוצרים, אם יושמה מידה מינימלית של יצירתיות בתהליך בחירת העובדות וארגונן.

לאור זאת, קבע ביהמ"ש, כי נקודות העניין כשלעצמן אינן מוגנות, והדבר כולל את תזמון הופעת ההתרעה על נקודות העניין באפליקצייה. יחד עם זא,ת קבע בית המשפט שמאגר המידע הנדון בכללותו כן יכול להיות מושא להגנת זכויות היוצרים, משום שניכר, על פניו, שהוא תוצר של תהליך ברירה, הכרוך בשיקול דעת, ולכן יש בו יסוד של יצירתיות, ההופכת אותו ליצירה מוגנת. ביהמ"ש מדגיש עמדתו בכך שהוא משווה בין ספר טלפונים של תושבי אזור מסויים, שאינו יצירה מוגנת, לבין מפה, המבטאת תהליך של ברירת עובדות, המעיד על יצירתיות מקורית ולכן מהווה יצירה מוגנת.

ביהמ"ש קבע שלמרות שעמדתו העקרונית מקבלת באופן חלקי את גישת החברה ביחס למאגר המידע, כתב תביעתה אינו מגלה, כיצד נפגעו זכויותיה על ידי ,WAZE ולכן איפשר לה לתקן את כתב התביעה וסרב למחוק את כל התביעה על הסף.

[15_CV-03986-JCS]

יוער, כי יתכן שעומדות לחברה עילות תביעה נוספות כלפי WAZE חוץ מדיני זכויות היוצרים, וכי אם החברה תצליח להתחקות אחר האופן שבו השיגה WAZE את מאגר המידע, לדבר עלולה להיות משמעות רבה. נדמה, כי אם נכונות טענות החברה, הרי WAZE גילתה תעוזה במעשיה.

 

תגובות