חוקי הניטור – המדינה מתחילה לנטר את רשתות התקשורת

כותב: עו"ד אבי רימון
פורסם ב: קטגוריה חוקי הניטור
בתאריך: 26.03.2018

החודש נחקק בכנסת חוק המאפשר לקצין משטרה להנפיק צו חסימה מנהלי כלפי מפעיל סלולרי, אם יש לו יסוד סביר להניח, כי מספר הטלפון מפורסם ברבים לצורך ביצוע עבירה. תוקף הצו ל- 30 יום.

ניתן לערער על תוקף הצו בפנייה לביהמ"ש המחוזי. ניתן להוציא צו אחד נוסף ל-30 יום לגבי אותו מספר, אחרי תום תוקפו של אותו צו, אלא אם עברו שנתיים, ואז ניתן להוציא עוד שני צווים לגבי אותו מספר.

החוק מאפשר גם לבקש צו חסימה שיפוטי לתקופה של 60 יום, שיכולה להיות מוארכת לתקופה נוספת של 60 יום, וישנן עוד אפשרויות חסימה נוספות מסוג זה.

חוק זה מצטרף לחוק סמכויות לשם מניעת ביצוע עבירות באמצעות אתר אינטרנט, תשע"ז-2017, המאפשר,  לפרקליטות לפנות לביהמ"ש בבקשה, כי יורה על הגבלת גישה לאתר אינטרנט, אם שוכנע, כי ההגבלה חיונית לשם מניעת קיום עבירה או למניעת היחשפות גולשים לפעילות שאילו התבצעה בישראל היתה עבירה או אם האתר הוא של ארגון טרור.

הצו מופנה לספקיות האינטרנט ולספקיות הסלולריות. בשבועות  אחרונים נעשה שימוש ראשון, למיטב ידיעתנו, בחוק זה, כאשר הפרקליטות הגישה בקשה לאסור את הגישה אל מספר אתרים, המפרסמים לטענתה שירותי זנות של בגירים.

תגובות