Popcorn – חלק 2 : החסימה הוסרה

כותב: עו"ד אבי רימון
פורסם ב: קטגוריה ספקיות אינטרנט
בתאריך: 14.07.2015

לאחר שהורה שופט בית המשפט המחוזי בת"א, מגן אלטוביה, בחודש מאי על חסימת מספר אתרי הורדה של תוכנת Popcorn (תוכנה לצפייה בשיטת bittorrent בסרטים וסדרות) במסגרת צו ארעי במעמד צד אחד, התחדש הדיון בבקשת זיר"ה, (התאגדות של בעלי זכויות שידור בישראל בתכני וידאו), לחסום במסגרת סעד זמני, אתרי ההורדה הנדונים, לאחר שניתנה לספקי האינטרנט האפשרות להגיב לבקשה.

ספקיות האינטרנט: פרטנר, 012, נטוויז'ן, הוט נט ואינטרנט רימון הגיעו לכדי הסדר פשרה עם זיר"ה, אשר ככל הנראה הסכימו לחסום את האתרים הנדונים ואתרים נוספים שיתגלו בעתיד, וביקשו שינתן תוקף של פסק דין להסדר. מאידך, בזק בינלאומי לא הסכימה לפשרה והתנגדה למתן הצו הזמני. בית המשפט החליט לקבל את עמדת בזק בינלאומי, וסירב לתת תוקף של פסק דין להסדר הפשרה.

טעמיו של בית המשפט היו כדלקמן:

  1. אין מקור סמכות לבית המשפט לתת סעד כנגד מי שאין כנגדו עילות תביעה ישירה. מאחר שזיר"ה לא טענה שספקיות האינטרנט עוולו כנגדה, אין לביהמ"ש סמכות להורות על סעד כנגדן.
  1. הסעד המבוקש אינו יעיל, מאחר שהוא לא מונע הקמתם של אתרי הורדה אחרים, ואינו מונע צפייה בתכנים באמצעות תוכנות שכבר הורדו.
  1. המעוול העיקרי לא צורף להליך וטענותיו לא נשמעו (לא ידוע מי עומד מאחורי התוכנה).
  1. זיר"ה השתהתה בבקשת הסעד, מאחר שאתרי ההורדה פועלים מזה זמן רב. לכן אין דחיפות בסעד הזמני.
  1. זיר"ה דרשה בבקשתה צו שיחייב את ספקיות האינטרנט לסגור אתרים חדשים. במסגרת הדיון בביהמ"ש זיר"ה הסבירה, שהיא אינה דורשת כי הספקיות תבצענה חיפוש, אלא שהיא תודיע מעת לעת לספקיות אודות האתרים החדשים ותבקש חסימתם. ביהמ"ש ציפה שהבהרה זו תופיע במסגרת תיקון מאת זיר"ה לבקשתה, ומשלא תוקנה הבקשה ראה בבקשה משום דרישת חיפוש שהיא בגדר מינוי צנזור הפוגע בתחרות החופשית ובחופש הביטוי.
  1. קולם של המנויים לא נשמע בהליך, אף לא עמדתו של היועץ המשפטי לממשלה.

אם לא די בכך, הרי ביהמ"ש ביקש מזיר"ה, כי תודיע לו, אם היא מעוניינת להמשיך בהליך – אמירה שעשויה לרמז על עמדת ביהמ"ש בתיק זה.

(ת"א 37039-05-15)

קצפו של ביהמ"ש יצא על כך שבקשת זיר"ה לא ציינה שהאתרים פועלים חודשים לא מעטים ושאין בחסימתם כדי למנוע את הצפייה בתכנים. על כל פנים, חסימת אתרים כמאמר ביהמ"ש, מהווה פגיעה בחופש הביטוי, ורצוי שלא תהווה מושא לסעדים ארעיים במעמד צד אחד.

תגובות