מהי אנטנת "עוקץ"?

כותב: עו"ד אבי רימון
פורסם ב: קטגוריה ערר
בתאריך: 30.04.2017

עיריית הרצליה נודעת באיבתה כלפי מתקני שידור סלולאריים, ולפיכך מערימה קשיים על חברות הסלולאר בבואן לבקש היתרי בנייה מאת הועדה המקומית לתכנון ובניה, הרצליה.

תכנית בנין עיר המסדירה את הקמתם של מתקני השידור היא תמ"א 36. תוכנית זו איננה דורשת קיומו של ייעוד ספיציפי לשם הצבת מתקני שידור אלא קובעת מגוון כללים שבהתקיימם ניתן לקבל היתר בניה לשם הקמת מתקן.

אחד מהכללים הוא שלא ניתן להקים תורן אנטנות על גג בניין שגובהו עד  12 מטרים. ככל שקיים תורן כזה, ניתן בין היתר להקים על אותו גג מתקן סלולארי המורכב מעד 6 אנטנות "עוקץ", שהן אנטנות בודדות, אך לא ניתן להקים תורן נוסף.

פלאפון ביקשה לקבל היתר בניה לשם הקמת מתקן "עוקצים" המורכב מאנטנות המחוברות כל אחת למוט ברזל משלה על גג תחנת אגד בהרצליה, הואיל וקיימים כבר מספר תרנים על גג מבנה התחנה.

הועדה המקומית טענה, שהעוקצים שפלאפון מבקשת להקים אינם עוקצים כהגדרת תמ"א 36, אלא תרנים לכל דבר. הועדה טענה שאנטנת עוקץ היא אנטנה המוצמדת לקיר חיצוני ולא כזו שמוצבת על גג הבניין והיא תומכת טענתה באיור שצורף לתמ"א 36, המראה אנטנה מחוברת לקיר המבנה ללא מוט נוסף. הועדה טענה שלא יתכן שעל בניין שגובהו רק כ- 4 מטרים תותקן אנטנת עוקץ על מוט שיוצרים יחדיו גובה של 3 מטרים. כמו כן, טענה הועדה לפגיעה ויזואלית.

לאור זאת, סרבה הוועדה המקומית להעניק היתר לפלאפון. פלאפון ערערה על החלטת הועדה לועדת ערר, הערר התקבל וכל טענות הועדה המקומית נדחו.

הועדה המקומית לא אמרה נואש, ועתרה כנגד ועדת הערר לביהמ"ש לעניינים מינהליים.

ביהמ"ש בחן את הגדרת אנטנת עוקץ בתמ"א 36, הקובעת שאנטנה זו יכולה לבלוט ממעקה הגג בגובה שאינו עולה על 3.5 מטרים, ולכן לא קיבלה את טענת הועדה המקומית. כמו כן, קבע ביהמ"ש, כי האיור שצורף לתמ"א 36, אינו משקף את הפרשנות היחידה שניתן לתת להגדרת אנטנת עוקץ, וכי הוא נועד בעיקרו להדגיש את אופן חישוב עוצמות הקרינה הנובעת מהאנטנה.

לעניין הפגיעה הויזואלית, לא ראה לנכון ביהמ"ש להתערב בהחלטת ועדת הערר, הנתפסת, כמומחית בתחומה, בוודאי בכל הקשור לנושאים התכנוניים גרידא.

גילוי נאות: המחבר מייצג את פלאפון תקשורת בע"מ (לא בתיק הנ"ל).

תגובות