שינוי משטר תעריפי קישור הגומלין – מעבר ל – Bill & Keep

כותב: ניצן רימון
פורסם ב: קטגוריה קישור גומלין
בתאריך: 14.09.2022

קשרי גומלין

 שישה חודשים לאחר קיום השימוע בנושא, החליט שר התקשורת על הפחתה מדורגת של דמי קישור הגומלין בשיחות לרשתות נייחות וניידות בישראל.

ההפחתה בתעריפי הקישור גומלין, תעשה באופן של מתווה מדורג למשך 3 שנים.

דמי קישור הגומלין בשיחות טלפוניה המסתיימות ברשתות טלפוניה נייחות ונייחות יופחתו כך:

מועד נייד נייח
כיום 6.28 אג' 1 אג'
15.6.2023 4 אג' 0.7 אג'
15.6.2024 2 אג' 0.4 אג'
15.6.2025 ללא ללא

 

בעניין שיחות בין לאומיות, התשלום המרבי בעד מקטע יצירת השיחה בשיחות יוצאות לחו"ל יוצמד למתווה ההפחתה שפורט, בהתאם לרשת בה נוצרה השיחה (מפ"א או רט"ן) .

כמו כן, יוסר הפיקוח על התשלום בעד קישור גומלין במקטע השלמת השיחה בישראל בשיחות בין-לאומיות נכנסות מחו"ל, כך שכל מפעיל יוכל לנהל מו"מ עם ספקי השירות הבינלאומי ביחס לתשלום המגיע לו בגין שיחה שתכנס אליו מספקים אלו.

תגובות